Już za kilka miesięcy Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy dla sporego grona przedsiębiorców. Z tego względu już teraz warto poznać system, gdyż jest używany inaczej w przypadku osoby fizycznej, a inaczej dla osoby odpowiadającej za reprezentację spółki. jak załozyc konto w ksef krajowym systemie e-faktur
Krajowy System e-Faktur dla czynnych podatników VAT będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Podmioty korzystające ze zwolnienia z VAT będą zobligowane wystawiać faktury przy pomocy systemu od 1 stycznia 2025 roku.

Uprawnienia osób fizycznych do KSeF

Osoby fizyczne zostają automatycznie wprowadzone do Krajowego Systemu e-Faktur, w którym mogą przygotowywać faktury. W praktyce oznacza to, iż osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, automatycznie otrzymują pierwotne uprawnienia do używania systemu. Nie mają obowiązku dostarczania specjalnych formularzy oraz dopełniania innych formalności. Wymaga się od nich jedynie wprowadzenia numeru NIP, posiadania aktywnego Profilu Zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego - po spełnieniu tych warunków, mogą wystawiać faktury w KSeF.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna dla spółek w KSeF

Spółki, bez względu na fakt, czy mają osobowość prawną, czy też nie muszą zostać uwierzytelnione w KSeF. To warunek wystawiania i odbierania faktur elektronicznych. Do uwierzytelnienia wykorzystany zostaje Profil Zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny. Używanie systemu wymaga wyrobienia tzw. kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej, w której widnieje NIP spółki.

Pieczęć pozwala na logowanie również osobom fizycznym, które wykonują czynności w imieniu podatnika - w praktyce oznacza to na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgłoszenie na formularzu ZAW-FA

Alternatywą dla kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jest specjalne zawiadomienie o nadaniu wskazanej osobie fizycznej uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, który zostaje przekazany do urzędu skarbowego. Mowa o formularzu ZAW-FA uzupełnianym ręcznie. Dokument służy do zgłoszenia pierwszej osoby uzyskującej uprawnienia do używania Krajowego Systemu e-Faktur w danej jednostce.

Po uzyskaniu uprawnień osoba ta odpowiada za zgłaszanie kolejnych współpracowników - działania odbywają się w KSeF. Osoba uprawniona pełni rolę administratora. Nie ma przeciwwskazań, aby podmiot uprawniony został zmieniony - w tym celu po raz kolejny należy uzupełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego formularz ZAW-FA.

Jak połączyć program FakturaXL z kontem KSeF?

Z programu Faktura XL można w prosty i szybki sposób wystawiać faktury w KSeF i pobierać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur. Może się to odbywać w sposób automatyczny lub ręczny.

Dostępne są 3 metody autoryzacji połączenia z KSeF:
  • Autoryzacja Profilem Zaufanym
  • Autoryzacja własnym podpisem kwalifikowanym
  • Połączenie za pomocą tokena autoryzacyjnego

Przeczytaj pełną instrukcję jak połączyć program z KSeF?


Data publikacji: 2023-12-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU