W pliku JPK_V7 należy wprowadzać kwoty z faktur zakupu lub sprzedaży w polskich złotych. Kwoty w walutach obcych muszą być przeliczone na złotówki. Nie wolno ich wprowadzać nawet jeżeli faktura została wystawiona lub otrzymana w walucie obcej. faktura walutowa JPK V7

Zasada obowiązująca przy przeliczeniach

Przy przeliczeniach obowiązuje zasada wskazana w art. 31a ustawy o VAT. Zgodnie z nią jeżeli:
  • kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania zostały określone w walucie obcej, to przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego
  • podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty zawarte na fakturze potrzebne do określenia podstawy opodatkowania wyrażone są w obcej walucie, to przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury walutowej. Podatnik może też wybrać i zastosować średni kurs według Europejskiego Banku Centralnego
  • przy imporcie towarów przeliczenia na złotówki dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi
  • w przypadku usług wstępu na imprezy masowe zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) kwoty według, których ustala się podstawę opodatkowania wyrażone są w walucie obcej, to mogą zostać przeliczone na złotówki zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.
Podatnik może też wybrać sposób przeliczania kwot podanych w walucie obcej na złotówki według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Waluty inne niż euro przeliczane są z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Rozliczenia transakcji

Przepisy prawa dopuszczają rozliczenie transakcji w walutach obcych i odpowiednio pozwalają na wystawianie dokumentów w takiej samej walucie. Podatek na fakturze walutowej powinien być wykazany w złotówkach, a podstawa opodatkowania może być wykazywana w walucie rozliczania się stron transakcji. Do kwot podatku wyrażonych w obcej walucie należy zastosować przeliczenie na złotówki przyjęte dla przeliczania kwot stosowanych przy określaniu podstawy opodatkowania.

Faktura walutowa w programie Faktura XL

Program Faktura XL umożliwia wystawianie faktur i inne dokumentów we wszystkich walutach obcych. Kursy walut NBP są automatycznie pobierane i przeliczane zgodnie z Ustawą za poprzedni dzień roboczy. Numer tabeli NBP, kurs waluty oraz wartość przeliczenia podatku VAT pojawia się domyślnie w polu Uwagi na wystawionej fakturze. Jest też możliwość podania własnego kursu waluty lub nie pokazywania przeliczenia.

Czasami zdarzają się sytuacje, w których wymagane jest wystawienie faktury dwuwalutowej. W tym przypadku program FakturaXL również wychodzi na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Wystarczy włączyć w Ustawienia > Faktury opcję "Pokazuj kwotę przeliczenia całej faktury na PLN".

Ponad to program pozwala przypisać domyślną walutę do wybranych klientów. Jest również możliwość podania kilku numerów kont na fakturze oraz przypisania do nich skrótu waluty np. EUR, USD i inne.


Data publikacji: 2020-12-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU