Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej rejestrują firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu muszą wypełnić wniosek CEIDG-1. Za pomocą jednego formularza przedsiębiorca zgłasza nie tylko nową firmę, ale może dokonać także między innymi zgłoszenia płatnika składek do ZUS. zmiana danych firmy w zus

Obowiązki zgłoszeniowe wobec ZUS

Przedsiębiorca po dokonaniu rejestracji firmy w CEIDG może jeszcze dokonać zgłoszenia siebie i członków swojej rodziny do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie może być dokonane na wniosku CEIDG-1. Czasami jednak może to nie wystarczyć i przedsiębiorca musi dostarczyć do ZUS-u jeszcze inne dokumenty. Podobna sytuacja może też mieć miejsce w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy będzie potrzeba wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania do ubezpieczeń społecznych. Wtedy samo wypełnienie formularza CEIDG-1 może nie wystarczyć. Aby zapobiec takim sytuacjom dokonano zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (SUS). 

Wniosek do CEIDG-1 – zgłaszanie zmian danych 

26 października 2022 roku w życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Między innymi została zmieniona ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych dotycząca sposobu zgłaszania danych niezbędnych do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Do ustawy zostało wydane uzasadnienie, w którym można przeczytać, że przedsiębiorcy dokonujący zmiany kodów tytułów do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania za pomocą formularza CEIDG-1 muszą dodatkowo jeszcze raz składać w ZUS-ie wymagane dokumenty, głównie na wniosek pracownika placówki ZUS. Właśnie z tego powodu w celu wyeliminowania stosowania powyższych praktyk powstały i zostały wprowadzone przepisy, które dokładnie wskazują, że przedsiębiorca może dokonywać zgłoszeń związanych ze zmianą kodów ubezpieczeń za pośrednictwem CEIDG bez konieczności dodatkowego składania dokumentów w ZUS-ie. 

Sposoby informowania ZUS o zmianach 

Przedsiębiorca może wybrać sposób w jaki chce poinformować ZUS o zmianie kodów tytułów do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania. Może to zrobić:  
  • bezpośrednio podczas osobistej wizyty w placówce ZUS
  • internetowo z wykorzystaniem programu Płatnik, aplikacji e-Płatnik
  • za pośrednictwem poczty
  • przez zgłoszenie za pośrednictwem CEIDG (internetowo). 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca przez 2 lata płacił składki na tzw. ZUS preferencyjny z kodem ubezpieczeniowym 05 70. Po zakończeniu okresu preferencyjnego musiał dokonać wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA, a następnie dokonać ponownej rejestracji na formularzu ZUS ZUA i podać nowy kod do ubezpieczenia. W przypadku spełnienia warunków do małego ZUS-u Plus musi podać kod 05 90, a w sytuacji tzw. Dużego ZUS-u kod 05 10. 

Począwszy od 10 listopada 2022 roku istnieje możliwość dokonania zmiany kodów poprzez CEIDG. Przedsiębiorca może też dokonać zmiany w taki sam sposób jak do tej pory, czyli bezpośrednio w ZUS-ie. Od tego dnia zaczęła obowiązywać zmieniona ustawa o SUS (po 14 dniach od jej ogłoszenia), dzięki której przedsiębiorcy zyskali możliwość dokonywania zmian tytułów do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania również przez CEIDG bez konieczności ponownego składania dokumentów w ZUS-ie.


Data publikacji: 2022-12-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU