Przedsiębiorcy bardzo często potrzebują samochodu do prowadzenia własnej firmy, jednak chcą, aby koszty związane z ich zakupem i eksploatacją stanowiły koszt uzyskani przychodu. Takie działanie jest jak najbardziej możliwe. Wartość samochodu może być rozliczana w formie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty podatkowe. Umowy leasingowe i inne umowy o podobnym charakterze również są rozliczane w ten sposób. Dodatkowe opłaty ponoszone każdego miesiąca są kwalifikowane jako koszty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy muszą pamiętać o wprowadzonych ograniczeniach dotyczących kosztów odpisów amortyzacyjnych oraz rat leasingowych. W 2026 roku limity ponownie zostaną zmienione. zmiana limitu wydatkow na zakup samochodu 2026

Limity wydatków związanych z samochodami osobowymi

Samochody osobowe używane w firmie są rozliczane na zupełnie innych zasadach od 2019 roku. W celu lepszego zrozumienia przepisów Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe związane z analizowanym tematem.
Poniżej przedstawiamy krótkie przypomnienie limitów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz opłat leasingowych:
Rodzaj samochodu osobowego Limity odpisów amortyzacyjnych Limity opłat wynikających z umów leasingowych, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
Samochód osobowy z silnikiem spalinowym 150.000 zł 150.000 zł
Samochód osobowy będący pojazdem elektrycznym lub napędzany wodorem 225.000 zł 225.000 zł

Wymienione limity dotyczą wartości pojazdu wyznaczonej w dowodzie zakupu, czyli w fakturze albo podpisanej umowie. W praktyce oznacza to, że limitowane są tylko opłaty uwarunkowane podaną wartością. Limity są takie same i nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca zdecydował się wykonywać odpisy amortyzacyjne albo zawarł umowę leasingową czy inny kontrakt. Emisja spalin, a raczej próby jej ograniczenia i co za tym idzie ochrona środowiska to zagadnienia, o których jest coraz głośniej. Z tego względu przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na pojazdy ekologiczne, do których zaliczamy samochód o napędzie elektrycznym oraz wodorowym. Niestety są one bardzo drogie, kiedy porównać z pojazdami wyposażonymi w silnik spalinowy.

Podane limity zostaną zmienione już w 2026 roku, na ustawie został już złożony wymagany podpis.

Zmiany w limicie wydatków związanych z autami osobowymi od 2026 roku

Zmiany w przepisach dotyczących limitów są uwarunkowane koniecznością dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych. Ta informacja została podana w uzasadnieniu do ustawy, która zacznie obowiązywać w 2026 roku. Zmiana wysokości limitów jest ściśle związana z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz limitami dla samochodów elektrycznych, wodorowych oraz niskoemisyjnych, których główną zaletą jest niska emisja CO2 nieprzekraczająca 50g/km.

W przepisach widnieje podział na pojazdy nisko oraz wysokoemisyjne, a limity będą przedstawiać się następująco:

Limity/rodzaje pojazdów Samochód osobowy z silnikiem spalinowym emitującym CO2 Samochód osobowy będący pojazdem elektrycznym lub napędzany wodorem
Do 50g/km Powyżej 50g/km
Limity odpisów amortyzacyjnych 150.000 zł 100.000 zł od 2026 r. 225.000 zł
Limity opłat wynikających z umów leasingowych, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze 150.000 zł 100.000 zł od 2026 r. 225.000 zł
Zmiana dotyczy pojazdów osobowych wyposażonych w silnik spalinowy, który emituje więcej niż 50g/km dwutlenku węgla. Skąd można dowiedzieć się, jaka jest emisja CO2? Wystarczy sprawdzić dokumenty homologacyjne. Ustawodawca będzie korzystał z danych publikowanych przez centralną ewidencję pojazdów wchodzącą w skład systemu informatycznego CEPiK.

Przepisy przejściowe dotyczące limitu wydatków

Przedsiębiorcy obawiali się, że pominięte zostaną przepisy przejściowe. Na szczęście w ustawie zmieniającej (art.30) wskazano, iż do pojazdów wpisanych do ewidencji środków trwałych jeszcze przed wprowadzeniem w życie nowych przepisów, należy używać wcześniejszych zasad i ustaleń. Ten zapis odnosi się także do umów leasingowych podpisanych do końca 2025 roku.

Kilka słów podsumowania

Zmiana limitów dotknie każdego przedsiębiorcę, ale najbardziej ucierpią właściciele małych firm, którzy nie będą mieli wystarczających środków na nabycie samochodów z silnikiem elektrycznym albo wodorowym.

Omawiane przepisy są ważne dla przedsiębiorców pragnących zakupić samochody do końca 2025 roku. Limity dotyczą przedsiębiorców prowadzących firmę na zasadach ogólnych, według skali podatkowej oraz na podatku liniowym. Oczywiście pozostało jeszcze kilka lat do wprowadzenia nowych zasad, ale już teraz trzeba je uwzględnić w planach i prognozach finansowych. Kiedy dojdzie do obniżenia limitów, dla wielu przedsiębiorców będzie to jednoznaczne z wyższą kwotą dochodu, czyli podstawy do opodatkowania (koszty uzyskania przychodu będą niższe). Niestety, będzie to jednoznaczne także z podwyższeniem składki zdrowotnej, którą oblicza się na podstawie uzyskanego dochodu.


Data publikacji: 2023-02-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU