Wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur ma wiele korzyści. Podatnik może liczyć między innymi na szybszy zwrot podatku VAT. Jednak, czy sprzedawca wystawiając fakturę w systemie potrzebuje zgody nabywcy na otrzymywanie e-Faktur? zgoda nabywcy na otrzymywanie e-faktur w ksef

Faktury ustrukturyzowane – czy Nabywca musi wyrazić zgodę na ich otrzymywanie w KSeF?

Podatnik żeby wystawić fakturę w KSeF nie potrzebuje zgody Nabywcy. Jednak akceptacja wymagana jest na otrzymywanie faktur wystawionych w systemie. Nabywca musi wyrazić lub nie wyrazić zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. 

Sposób wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur wystawionych w KSeF

Obecnie nie ma żadnych dokładnych wskazań w jaki sposób Nabywca powinien otrzymać fakturę ustrukturyzowaną. Kontrahenci mają prawo uzgodnić tę kwestię między sobą. Faktura może być przekazana klientowi za pośrednictwem systemu KSeF i dodatkowo w każdy inny uzgodniony sposób, poza systemem już po przesłaniu dokumentu do KSeF, np. e-mailem, czy osobiście. 

Nabywca nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur przez KSeF

W przypadku kiedy Nabywca nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych, to sprzedawca i tak może taką wystawić, ale musi ją przekazać Nabywcy poza systemem KSeF w sposób z nim uzgodniony, np. może ją wysłać e-mailem, pocztą, czy może ją  przekazać osobiście. Faktura wystawiona w systemie KSeF, ale przekazana w inny sposób poza nim, nadal jest fakturą ustrukturyzowaną ze względu na to, że posiada ustawowe cechy ją charakteryzujące, jak np: numer identyfikacyjny w systemie. 

Korekta faktury in minus wystawionej w KSeF, a zgoda Nabywcy

W przypadku kiedy Nabywca wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur z KSeF, to podatek VAT z faktury korygującej jest rozliczany w tym samym czasie u sprzedawcy i nabywcy. Obowiązkiem Nabywcy jest dokonanie rozliczenia korekty podatku naliczonego w miesiącu, w którym otrzymał fakturę za pośrednictwem KSeF. 

W przypadku braku akceptacji przez Nabywcę na otrzymywanie faktur z KSeF, to fakt ten nie ma wpływu na korektę podatku należnego u wystawcy faktury. Sprzedawca rozlicza korektę in minus w miesiącu wystawienia faktury korygującej w KSeF. Obowiązkiem Nabywcy jest rozliczenie korekty zgodnie z ogólnymi zasadami. 

Zgoda nabywcy na otrzymanie faktury przy użyciu KSeF Prawo do wystawienia faktury w KSeF Preferencje dla wystawcy faktury w KSeF
Tak Tak Tak
Nie Tak, ale pod warunkiem, że faktura zostanie przesłana poza systemem KSeF w formie elektronicznej lub papierowej Tak


Podsumowanie

Akceptacja odbiorcy faktury dotyczy jedynie sposobu jej odbioru, a nie samego wystawienia dokumentu. Taka regulacja jest jedynie propozycją i ma na celu zachowanie prawa wystawcy e-Faktury do uzyskania szybszego zwrotu podatku VAT, w ciągu 40 dni, a jednocześnie nie zobowiązuje Nabywcy do odbioru dokumentu przez KSeF. Na razie przedstawione rozwiązania mają obowiązywać przez okres dobrowolnego stosowania.


Data publikacji: 2022-06-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU