W połowie maja 2022 roku Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom na stronie www.podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Jakie funkcjonalności udostępnia Aplikacja Podatnika KSeF? aplikacja podatnika ksef wystawianie faktur

Aplikacja Podatnika KSeF

Wersja produkcyjna aplikacji już jest gotowa do pobrania z rządowej strony internetowej. Oprogramowanie umożliwia podmiotom wystawianie faktur w wersji elektronicznej ustrukturyzowanej oraz odbiór faktur od innych kontrahentów i przeglądanie dokumentów znajdujących się w bazie. 

Jak korzystać z Aplikacji Podatnika KSeF?

Aplikacja dostępna jest na stronie www.podatki.gov.pl. Praca w aplikacji możliwa jest po uwierzytelnieniu się.
Podatnik ma do wyboru:
  • kwalifikowany podpis elektroniczny (osoby fizyczne)
  • pieczęć kwalifikowaną (podmioty niebędące osobami fizycznymi)
  • podpis zaufany. 
Każda faktura, która zostanie wystawiona w wersji produkcyjnej, a następnie przesłana do KSeF wchodzi do obiegu prawnego. 

Aplikacja Podatnika KSeF w wersji produkcyjnej – funkcje

Aplikacja daje podatnikom oraz innym podmiotom uprawnionym przez podatników możliwość między innymi:
  • korzystania z KSeF
  • zarządzania uprawnieniami i tokenami
  • wystawiania i odbierania faktur z KSeF.
Aplikacja umożliwia również podgląd faktur i pozwala zweryfikować status przesyłki oraz umożliwia pobranie UPO KSeF bez konieczności logowania. Dostęp do e-faktury może być anonimowy po wskazaniu indywidualnych cech dokumentu. 

Do produkcyjnej wersji Aplikacji Podatnika KSeF można zgłaszać własne uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania aplikacji.

Ewentualne problemy, które wystąpią podczas użytkowania i będą dotyczyły funkcjonalności należy przesyłać na adres: info.ksef@mf.gov.pl.


Data publikacji: 2022-05-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU