Polski Ład przynosi zmiany nie tylko w podatkach. Większe uprawnienia mają otrzymać urzędy skarbowe w zakresie wykonywania czynności kontrolnych. nowe uprawnienia kontrolne urzedow skarbowych

Nowe uprawnienia sprawdzające urzędów skarbowych

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu urząd skarbowy będzie miał prawo sprawdzić, czy przedsiębiorca rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej, jak również, czy na bieżąco wydaje paragony. Urzędnik przeprowadzając kontrolę będzie tzw. tajemniczym klientem. Nie będzie miał obowiązku legitymowania się przed rozpoczęciem kontroli, ale dopiero po zakończeniu czynności sprawdzających. Podobnie jak i przy pouczeniu o prawach i obowiązkach przysługujących osobie sprawdzanej. Pracownik urzędu skarbowego udający się na kontrolę musi posiadać legitymację służbową i stałe upoważnienie naczelnika Urzędu Skarbowego lub naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. 

Ministerstwo Finansów odniosło się do nowych uprawnień jakie otrzymały urzędy skarbowe uzasadniając je w następujący sposób:

Czynność ta nie będzie miała charakteru kontroli podatkowej ani kontroli celno-skarbowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, dzięki czemu będzie mniej sformalizowana, a tym samym szybka do przeprowadzenia i nieuciążliwa dla podatników.

Urzędnik po czynnościach sprawdzających ma obowiązek sporządzić notatkę jeżeli nie wykryje żadnych nieprawidłowości, a w przypadku kiedy przedsiębiorca będzie postępował niewłaściwie, to musi sporządzić protokół z kontroli. 

Przebieg kontroli, a nowe uprawnienia urzędów skarbowych

Pomimo nabycia nowych uprawnień sprawdzających, urzędy nadal będą mogły przeprowadzać kontrole celno-skarbowe lub podatkowe w zakresie prawidłowego ewidencjonowania. Dzięki nowym uprawnieniom kontrolujący będą mogli nabyć towar, a następnie będą mogli go zwrócić. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydać towar, wystawić paragon fiskalny i w przypadku zwrotu, przyjąć go oraz oddać pieniądze. Według przewidywań Ministerstwa Finansów jednostkowa wartość zakupu powinna wynosić ok. 50 zł. 

Inne nowe uprawnienia urzędów skarbowych

Oprócz kontroli przeprowadzonej w formie tajemniczego klienta, urzędy będą mogły zajmować na czas kontroli ruchomości podatnika w przypadku prowadzonej wobec niego egzekucji administracyjnej jeżeli będzie on posiadał dług wobec urzędu w wysokości przekraczającej 10 000 zł. Przykładowo zajęcie może objąć takie przedmioty, jak: komputer, samochód, maszyny, sprzęt biurowy. Niekoniecznie muszą to być rzeczy należące do podatnika, ale mogą dotyczyć również sprzętów będących własnością innych osób. Zajęcie będzie mogło trwać do 96 godzin z możliwością przekształcenia w zajęcie egzekucyjne.


Data publikacji: 2021-11-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU