Pracodawca ma wiele obowiązków względem pracowników. Ochrona zdrowia i życia zatrudnionych osób jest uwarunkowana zasadami opisanymi w Dziesiątym Dziale Kodeksu pracy. Zapoznajmy się z najważniejszymi kwestiami i obowiązkami pracodawcy w zakresie BHP. obowiazki firmy w zakresie bhp przy zatrudnianiu pracownikow

Obowiązki BHP pracodawcy

Zacznijmy od tego, że zatrudniając pracowników, pracodawca bierze na siebie odpowiedzialność za ich stan bezpieczeństwa oraz higienę pracy. Pracodawca musi spełniać obowiązki związane z BHP w stosunku do pracowników, którzy podpisali z nim umowę o pracę, jak i dla osób, które wykonują powierzone im zadania na podstawie umów cywilnoprawnych (zaliczamy do nich umowę zlecenie i umowę o dzieło). Takie same zasady dotyczą też osób, które prowadzą własną działalność i świadczą dla przedsiębiorstwa usługi czy inną pracę.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo i chronienie zdrowia, a także życia osób, które nie pracują w zakładzie, ale z różnych względów się w nim znajdują (mowa na przykład o organach kontrolnych).

Korzystając z przepisów Kodeksu pracy, dowiadujemy się, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie, dzięki zagwarantowaniu odpowiednich warunków pracy. Rozumie się przez to bezpieczne i higieniczne warunki, w których zastosowano osiągnięcia nauki oraz techniki.

Pracodawca musi zadbać o:

  • organizację pracy mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy,
  • zadbanie o respektowanie w przedsiębiorstwie przepisów i zasad BHP,
  • jak najszybsze naprawianie uchybień,
  • aktywne odpowiedzi na potrzeby związane z BHP, a także dobór właściwych środków mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia zatrudnionych osób – doskonalenie wcześniejszych i wprowadzanie nowych środków jest uwarunkowane zmieniającymi się bezustannie warunkami w miejscu pracy,
  • branie pod uwagę ochrony zdrowia pracowników młodocianych, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, a także pracowników niepełnosprawnych w ramach działań o charakterze profilaktycznym,
  • gwarancję wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • sfinalizowanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pracodawca jest zobowiązany także do uregulowania kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniej ochrony zdrowia i życia. Wydatki ponoszone na BHP nie mogą zostać nałożone na pracowników.

Zatrudnione osoby muszą wiedzieć, jakie występują zagrożenia w trakcie wykonywania pracy i jak mają postępować przy awarii albo innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia albo życia nie tylko ich samych, ale też pozostałych pracowników.

Szkolenia BHP, jako kolejny obowiązek pracodawcy

Każda nowozatrudniona osoba musi przejść szkolenie z zakresu BHP przygotowane pod kątem powierzonych obowiązków. W trakcie szkolenia przekazywane są zarówno informacje, jak i instrukcje umożliwiające wykonywanie zadań na konkretnym stanowisku. W trakcie szkolenia pracownik dowiaduje się o zagrożeniach dla zdrowia i życia, a także otrzymuje instrukcje postępowania.

Szkolenie jest opłacane przez pracodawcę, a za czas poświęcony na naukę pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

Kto zajmuje się organizacją szkoleń BHP?

 Każda osoba w przedsiębiorstwie musi wziąć udział w szkoleniu z zakresu BHP, w tym również pracodawca. Po pierwszym szkoleniu wymaga się od niego brania udziału w szkoleniach okresowych. Jeżeli w firmie pracuje ponad 100 pracowników, przepisy wymagają od właściciela utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakładach do 100 osób obowiązki z zakresu BHP może pełnić pracownik wykonujący inną pracę.

Nie ma przeciwwskazań, żeby pracodawca uczył nowo zatrudniane osoby, jednak musi mieć ku temu predyspozycje i wymagane umiejętności.
Dodatkowe warunki dla pracodawcy:

  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników albo
  • zatrudnia maksymalnie 20 pracowników i tworzy grupę działalności, której przydzielono nie więcej niż trzecią kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Należy podkreślić, że brak w zakładzie pracy odpowiednio wykształconych z zakresu BHP pracowników daje pracodawcy możliwość zatrudnienia specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy spoza zakładu.

W aktach osobowych zatrudnionej osoby w części B musi znaleźć się pisemne oświadczenie, że pracownik uzyskał informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie i poznał obowiązujące przepisy.  


Data publikacji: 2023-01-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU