Jak zatrudnić osobę nieletnią na umowę cywilnoprawną?

2023-08-17

Praca dla nieletnich w sezonie letnim Przedsiębiorca ma prawo zaoferować pracę sezonową osobie nieletniej na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia albo umowy o dzieło. Musi...

Podatek od wpłaty gotówki na konto spółki przez wspólnika

2023-08-15

Opodatkowanie wpłat dokonanych do spółki przez wspólnika Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może udzielić spółce pożyczki z własnych środków. W świetle ustawy o podatku dochodowym od...

Wybór formy opodatkowania

2023-08-13

Formy opodatkowania w Polsce Przedsiębiorca jest tym podmiotem, który wybiera sposób w jaki będzie rozliczał się z urzędem skarbowym. Pod uwagę powinien wziąć przede wszystkim rodzaj...

Brak rejestracji firmy do VAT UE. Jakie są kary?

2023-08-11

VAT UE – kto musi go posiadać?  Europejskim identyfikatorem podatkowym VAT UE lub NIP UE powinien posługiwać się każdy przedsiębiorca, który jest stroną w transakcji wewnątrzwspólnotowej...

Wystawianie faktur VAT w działalności nierejestrowanej

2023-08-11

Kiedy mówimy o działalności nierejestrowanej? Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców o działalności nierejestrowanej mówimy wtedy, kiedy osoba fizyczna wykonuje działalność, której przychód...

Zatrudnienie małżonka czy spółka cywilna, co się bardziej opłaca?

2023-08-10

Jakie skutki rodzi pozostawanie w związku małżeńskim?  Pozostawanie w związku małżeńskim oznacza dla małżonków określone konsekwencje prawne. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżonkowie w momencie...

Kiedy Urząd Skarbowy może zająć konto bankowe?

2023-08-08

W jakich przypadkach konto może zostać zajęte przez Urząd Skarbowy? Egzekucja z rachunku bankowego jest prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Konto może zostać zajęte po rozpoczęciu...

Sprzedaż środka trwałego, obowiązek wystawienia paragonu

2023-08-07

Przychód ze sprzedaży środka trwałego – co to jest? Obowiązkiem przedsiębiorcy sprzedającego środek trwały jest rozpoznanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ta zasada jest uwarunkowana art....

Jak rozliczyć wsparcie pomostowe?

2023-08-04

Co to jest samozatrudnienie?  Samozatrudnienie oznacza pracę na własny rachunek i we własnym imieniu, czyli ma miejsce wtedy, kiedy przedsiębiorca:  prowadzi działalność we własnym imieniu ponosi w pełni...

Sposoby zapobiegania dużej rotacji pracowników

2023-08-01

Czym jest rotacja pracowników?  Rotacja pracowników oznacza wymianę osób zatrudnionych na danym stanowisku i wykonujących pracę z nim związaną. Polega na odchodzeniu lub zwalnianiu zatrudnionych osób....