Dlaczego warto zacząć korzystać z KSeF wcześniej?

2022-12-18

Co to takiego Krajowy System e-Faktur (KSeF)? Krajowy System e-Faktur jest oprogramowaniem teleinformatycznym za pomocą, którego przedsiębiorcy będą wystawiali i otrzymywali faktury ustrukturyzowane, występujące jedynie w...

Obowiązek rejestracji PUE ZUS od 2023

2022-12-16

Co to takiego jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)? Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest systemem internetowym dostępnym poprzez przeglądarkę internetową. Udostępnia go Zakład Ubezpieczeń Społecznych....

Szybsze wydanie decyzji przez ZUS

2022-12-15

Szybkie wydawanie decyzji przez ZUS – co trzeba wiedzieć? Uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wybranych ustaw. Sejm pragnie uporządkować i wyjaśnić przepisy, co...

Co może sprawdzać ZUS podczas kontroli?

2022-12-12

Kontrola ze strony ZUS-u – jaki jest jej cel? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo skontrolować płatnika składek pod kątem prawidłowości wywiązywania się przez niego z nałożonych...

Jak zgłosić zmianę danych firmy w ZUS?

2022-12-09

Obowiązki zgłoszeniowe wobec ZUS Przedsiębiorca po dokonaniu rejestracji firmy w CEIDG może jeszcze dokonać zgłoszenia siebie i członków swojej rodziny do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego....

Kiedy składa się zgłoszenie NIP-2?

2022-12-08

NIP-2 – kto wypełnia formularz? NIP-2 jest dedykowany dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących podatnikiem albo płatnikiem podatków bądź płatnikiem składek na...

Rozliczenie na podstawie umowy o współpracę

2022-12-07

Umowa współpracy a przepisy prawa Umowa o współpracy to dokument podpisywany przede wszystkim pomiędzy dwiema firmami. Wykonawcą jest najczęściej przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Aby współpraca...

Zasiłek opiekuńczy dla właściciela firmy

2022-12-06

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny jest dostępny dla każdego przedsiębiorcy, który zgodnie z wyznaczonym terminem...

Zakup samochodu w UE na fakturę VAT marża

2022-11-30

Czym jest system VAT marża?  Marża jest różnicą pomiędzy kwotą zapłaconą za towar przez nabywcę, a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez sprzedawcę za zakup towaru lub usługi....

Co to jest e-paragon i jak go wystawić?

2022-11-28

E-paragon – kiedy należy wystawić? Sprzedaż na rzecz osób prywatnych zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podlega ewidencji na kasie fiskalnej. W przypadku...