KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów

2022-12-26

Co to jest PKPiR? Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencji czynności gospodarczych w firmie. Księguje się w niej wszystkie przychody oraz wydatki przedsiębiorstwa. Jest...

Wystawienie faktury korygującej a likwidacja działalności

2022-12-24

Korekta faktury – w jakich odbywa się okolicznościach? Ustawa o podatku VAT nie przekazuje szczegółowych informacji o fakturach korygujących. Wskazane zostało jedynie kilka przykładów, kiedy można...

Rezygnacja z zakupu: jak skorygować fakturę zaliczkową

2022-12-22

Zaliczka, a obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w dwóch przypadkach: w momencie dokonania sprzedaży oraz w chwili otrzymania zaliczki w związku...

Rozliczanie przychodów z zagranicznych praw autorskich

2022-12-22

Przychody z praw autorskich – ustalenie źródła przychodu Za przychody z praw majątkowych uważane są przede wszystkim przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu...

Zwolnienie z VAT przy ponownym rozpoczęciu działalności

2022-12-21

Jak odbywa się zwolnienie z VAT i kto może z niego skorzystać? Ustawa o podatku VAT wprowadza możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zwolnienia: zwolnienie podmiotowe, jeżeli wysokość...

Umowa o dzieło a zawieszenie działalności firmy

2022-12-21

Umowa o dzieło a działalność gospodarcza Znajomość przepisów prawa jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorcy i nie ma znaczenia, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy przedsiębiorstwo...

Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta od 2023

2022-12-20

Kim jest konsument? Konsument to osoba fizyczna, która nie prowadzi i nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Instytucja chroniąca i zabezpieczająca prawa konsumentów nazywa się Urząd Ochrony...

Zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu działalności gospodarczej

2022-12-20

Zasiłek dla bezrobotnych – kto może skorzystać?  Zasiłek dla bezrobotnych jest dedykowany osobom, które w dzień poprzedzający rejestrację w Urzędzie Pracy w okresie 18 miesięcy przez...

Jak złożyć zaświadczenie ZAS-W o niezaleganiu w podatkach?

2022-12-19

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – jak uzyskać? 7 września 2022 roku Minister Finansów zmodyfikował rozporządzenie odnośnie do używania e-Urzędu Skarbowego. § 4 został uzupełniony o...

Dostawa towarów w trakcie zawieszenia działalności

2022-12-19

Zawieszenie działalności gospodarczej – ustawa Prawo przedsiębiorców Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo zawiesić działalność gospodarczą...