Jak sprawdzić, czy faktura jest prawdziwa?

2023-09-17

Jak poznać, że faktura jest fałszywa?  Przedsiębiorca powinien każdą otrzymaną fakturę zweryfikować pod kątem jej prawdziwości. Na początku warto spojrzeć na adres e-mailowy, z którego został...

Umowa spedycji, co zawiera i jak sporządzić?

2023-09-16

Umowa spedycji a przepisy prawa cywilnego Art. 794 Kodeksu cywilnego przekazuje szczegółowe informacje dotyczące umowy spedycji ważne dla obu stron zawierających kontrakt: umowa spedycji zobowiązuje spedytora do...

Wypadek przy pracy, gdzie zgłosić?

2023-09-14

Definicja wypadku przy pracy Definicja wypadku przy pracy znajduje się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2022...

Kradzież w firmie przez pracownika, prawa pracodawcy

2023-09-14

Czym jest anomia pracownicza?  Wszelkie nieprawidłowe zachowania pracowników w środowisku pracy określane są jako tzw. anomia pracownicza. Pojęcie to oznacza różnego rodzaju naruszenia ogólnie obowiązujących zasad...

Zatrudnianie ponad 20 pracowników, dodatkowe obowiązki pracodawcy

2023-09-13

Stan zatrudnienia – jak ustalić?  Pracodawca, który zatrudnia pracowników musi wykonać kilka istotnych czynności. Przede wszystkim powinien ustalić stan zatrudnienia w zakładzie pracy. Nie zawsze przeprowadza...

Jak odwołać się od kontroli z PIP?

2023-09-12

Jaka jest rola i jakie zadania spełnia Państwowa Inspekcja Pracy? Państwowa Inspekcja Pracy, określana w skrócie PIP to organ zajmujący się sprawowaniem nadzoru i kontroli nad...

Jak obliczyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika?

2023-09-09

Wynagrodzenie – składniki Pracodawca ma prawo ustalać wynagrodzenie składające się z różnych składników pełniących przede wszystkim rolę motywacyjną. Składniki wchodzące w skład wynagrodzenia dzielą się na...

Umowa przewozu osób lub rzeczy - jak sporządzić?

2023-09-08

Umowa przewozu a przepisy prawa cywilnego Po zawarciu umowy przewozu przewoźnik bierze na siebie odpowiedzialność, zgodnie z zakresem prowadzonej firmy, do przewiezienia za wynagrodzeniem osób albo...

Jak uniknąć upałów w biurze?

2023-09-06

Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy? W pomieszczeniach biurowych powinna panować odpowiednia temperatura, która będzie sprzyjała wykonywaniu czynności służbowych. W utrzymaniu właściwej temperatury może pomóc...

Refaktura za usługi noclegowe w krajach UE

2023-09-05

Kiedy mówimy o imporcie usług? Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT import usług jest to świadczenie usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca wskazany...