Przekazanie firmy, czy trzeba zapłacić podatek VAT?

2023-06-17

Przekazanie przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy o podatku VAT Jak wskazuje art. 6 ustawy o VAT w pkt 1 (Wyłączenie stosowania przepisów ustawy) Przepisów ustawy nie stosuje...

Wpłata zaliczki, czy wystawić paragon?

2023-06-16

Zwolnienie z kasy fiskalnej uwarunkowanej formą wykonywania płatności Pozycja 37. załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej informuje, że zwolnienie od obowiązkowej ewidencji sprzedaży...

Jak rozwiązać spółkę jawną?

2023-06-14

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki? Ustawa wydana 15 września 200 r. – Kodeks spółek handlowych podaje przyczyny rozwiązania spółki, a wśród nich: przyczyny wyznaczone w umowie spółki, jednomyślna...

Jak wygląda odpowiedzialność solidarna? Przykłady

2023-06-13

Co należy rozumieć przez odpowiedzialność solidarną? Przez odpowiedzialność solidarną należy rozumieć ustawowe pociągnięcie do odpowiedzialności osoby będące uczestnikami umowy zrealizowanej w całości lub w części. W...

Umowa spółki jawnej, jak sporządzić?

2023-06-12

Spółka jawna a przepisy prawa handlowego Art. 22 KSH wskazuje, że: spółką jawną jest spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, ale równocześnie nie jest inną spółką...

Prosta spółka akcyjna, kompendium wiedzy

2023-06-10

Prosta spółka akcyjna – co to jest? Prosta spółka akcyjna wiąże się z ograniczoną odpowiedzialnością akcjonariuszy za zobowiązania spółki, ale połączoną ze sporą elastycznością i dotyczy...

Co to jest akredytywa?

2023-06-09

Co to jest akredytywa? Akredytywa to jedna z form bankowego zabezpieczenia transakcji, które odbywają się między sprzedawcą a kupującym. Podstawową funkcją akredytywy jest maksymalne zmniejszenie ryzyka,...

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach kartą

2023-06-07

Zwolnienie z kasy fiskalnej, a forma płatności W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w poz. 37 znajduje się zapis wskazujący jakie warunki...

Umowa zawarta pod warunkiem

2023-06-06

Umowa zawarta pod warunkiem a przepisy prawa cywilnego W dziale V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny znajdują się wszystkie informacje dotyczące...

Badania lekarskie pracowników, obowiązki pracodawcy w 2023

2023-06-06

Obowiązki pracodawcy Art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy w przedmiocie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 1...