Świadectwo pracy, czy i kiedy należy wystawić pracownikowi?

2023-10-19

Świadectwo pracy - co to za dokument? Świadectwo pracy jest jednym z obowiązkowych dokumentów wystawianych przez pracodawcę. Zostaje przekazany pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy. Dokument stanowi...

Czy warto zamienić kasę fiskalną na drukarkę fiskalną?

2023-10-16

Kasa fiskalna a drukarka fiskalna Kasa fiskalna to samodzielne urządzenie, a drukarka fiskalna musi zostać podłączona do komputera. Możliwość podłączenia z komputerem daje użytkownikowi kilka zalet. Drukarka...

Paragon z NIP czy faktura, co wystawić?

2023-10-16

Kiedy NIP na paragonie?  Z reguły paragon fiskalny jest dokumentem wystawianym i przekazywanym w ręce odbiorców towarów lub usług będących osobami prywatnymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Taka...

Jak znaleźć, wybrać i zatrudnić pracownika?

2023-10-13

Dobre ogłoszenie to podstawa Ogłoszenie rekrutacyjne jest bardzo istotne w procesie. Musi zawierać opis stanowiska i zakres obowiązków. Przedsiębiorca powinien podać warunki zatrudnienia, jednak szczegółowe informacje...

Jak wystawić fakturę na ryczałcie?

2023-10-13

Faktury dla ryczałtowców Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania wiąże się dla przedsiębiorcy z wieloma korzyściami - jest on wybierany w trakcie rejestracji działalności albo podczas jej...

Samofakturowanie w KSeF - przykłady, kiedy jest możliwe?

2023-10-12

Samofakturowanie – warunki Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają nabywcy samodzielnie wystawić fakturę sprzedaży w imieniu i na rzecz sprzedawcy, ale dopiero po spełnieniu określonych warunków. Zostały one...

Kupowanie bez VAT za granicą jako osoba prywatna

2023-10-11

Obowiązek umieszczania na fakturze numeru VAT UE Art. 97 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że podatnicy wymienieni w art. 15 i art. 15 a ustawy...

Działalność regulowana - zasady i przykłady

2023-10-10

Działalność regulowana — informacje ogólne Momentem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Drugą opcją jest wykonanie...

Mechanizm podzielonej płatności na fakturze walutowej

2023-10-09

Czym jest mechanizm podzielonej płatności (MPP) i kiedy jest obowiązkowy? Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności (MPP) został wprowadzony w 2019 roku i polega na dokonywaniu...

Co to jest zarząd sukcesyjny firmy?

2023-10-06

Przedsiębiorstwo w spadku a zarząd sukcesyjny Przedsiębiorstwo w spadku tworzą składniki niematerialne oraz materialne, dedykowane do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, będące mieniem przedsiębiorcy w momencie...