NDA – Umowa o zachowaniu poufności

2022-09-19

Czym jest klauzula poufności? Klauzula poufności jest dokumentem, umową spisaną pomiędzy stronami podejmującymi współpracę. Jej celem jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i zabezpieczenie wrażliwych informacji na jego...

Informacja o najniższej cenie przed jej obniżką – zasady

2022-09-18

Co oznacza dyrektywa Omnibus? Dyrektywa Omnibus jest dokumentem przygotowanym przez Parlament Europejski i radę Unii Europejskiej. Dokument nakłada na przedsiębiorców będących sprzedawcami nowe obowiązki związane z...

Co to jest marketplace? Zalety i wady

2022-09-17

Co to takiego Marketplace?  Marketplace inaczej elektroniczna platforma sprzedażowa, czyli strona internetowa, która pozwala na sprzedaż własnych produktów wielu sprzedawcom jednocześnie. W jednym miejscu spotykają się...

Jak otrzymać rekompensatę z PFRON?

2022-09-16

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) Obowiązkiem pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej jest stworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ZFRON-u. Na konto funduszu ZFRON mogą wpływać...

Numer BTW-ID na poczet podatku w Holandii

2022-09-16

Zmiana numeru identyfikacji podatkowej w Holandii Z dniem 1 stycznia 2022 roku w Holandii został zmieniony numer identyfikacji podatkowej. W związku z tym przedsiębiorcy powinni dokonać...

Jak nadać uprawnienia dla biura rachunkowego w KSeF?

2022-09-12

Faktura ustrukturyzowana Faktura ustrukturyzowana to taka, która zostaje wystawiona za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każdej fakturze zostaje przydzielony numer identyfikujący ją w KSeF. Dokument ma...

Koszt gospodarowania odpadami, KGO na fakturze

2022-09-09

Faktury dokumentujące zakup żarówek, świetlówek, baterii Sprzedawcy sprzętu elektronicznego i elektrycznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mają obowiązek dokumentowania sprzedaży żarówek, świetlówek,...

Kiedy samozatrudnienie może być uznane za umowę o pracę?

2022-09-08

Czym jest działalność gospodarcza? Działalność zostaje uznana za gospodarczą, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki. Działalność: ma charakter zarobkowy jest zorganizowana jest wykonywana w sposób ciągły jest wykonywana we własnym...

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)

2022-09-07

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)? Na każde sprawozdanie finansowe składają się trzy główne elementy: bilans rachunek zysków i strat rachunek przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych jest zestawieniem wszystkich...

Eksport towarów do USA - zasady

2022-09-05

Sprzedaż towarów do USA Polacy do Stanów Zjednoczonych eksportują głównie: sprzęt transportowy - 23% elektronikę i sprzęt komputerowy -13,5% maszyny, z wyjątkiem maszyn elektrycznych - 13% produkty żywnościowe - 7,6% sprzęt...