W dniu 21 listopada 2018 roku zakończył się 33-miesięczny limit dotyczący zatrudniania pracowników na czas określony. Limit ten dotyczył osób, które minimum od 22 lutego 2016 roku wykonują świadczenia w oparciu o umowę na czas określony. Po wspomnianym już dniu 21 listopada 2018 roku dalszy ciąg zatrudniania ich przez przedsiębiorstwo jest jednoznaczne z faktem, że umowy o pracę, które zostały przez nich podpisane, na mocy prawa zmieniają się w umowy na czas nieokreślony.

Umowa o pracę przekształcanie

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony

22 luty 2016 roku był dniem, kiedy rozpoczęły obowiązywać przepisy ograniczające podpisywanie umów o pracę na czas określony do trzech, a także oprócz tego znalazł zastosowanie limit czasowy trwania zatrudniania w oparciu o taki rodzaj umowy, który wynosi teraz 33 miesiące. Pracownicy, którzy otrzymali zatrudnienie tego właśnie dnia, a rodzaj umowy to umowy na czas określony mieli prawo do wykonywania pracy w oparciu o taką umowę przez 33 miesiące, co oznacza (w sytuacji ciągłości) do dnia 21 listopada 2018 roku. Zarówno okres czasu, jak i sam fakt świadczenia pracy na czas określony nie odgrywa większej roli odnośnie zmiany przepisów.

Czytaj też: Co powinna zawierać umowa o pracę?

Umowy o pracę na czas nieokreślony - automatyczne przekształcenie

W przypadku umów o pracę, które zostały podpisane na czas określony i rozpoczęły się w dniu 22 lutego 2016 roku z dniem 22 listopada 2018 roku nastąpiło ich automatyczne przekształcenie w umowy na czas nieokreślony. Jest to ściśle związane z zakończeniem 33-miesięcznego okresu zatrudnienia, który biorąc pod uwagę ten okres umów rozpoczął się 22 lutego 2016 roku, a jego koniec dobiegł 21 listopada 2018 roku.

Automatyczne przekształcenie umowy o pracę - wyjątki

Istnieją pewne wyjątki od zasady automatycznego przekształcania umowy o pracę, która została podpisana na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Precyzując chodzi o wymienione poniżej umowy:
  • w celu zastępstwa pracownika w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wyświadczania pracy dorywczej bądź sezonowej,
  • w celu wyświadczania pracy przez okres kadencji,
  • w sytuacji obiektywnych przesłanek, którymi może wykazać się pracodawca
bądź jeżeli dłuższe zatrudnienie w konkretnej sytuacji dotyczy zaspokojenia prawdziwie okresowego zapotrzebowania, a oprócz tego jest konieczne w tym zakresie, biorąc pod uwagę każdą z okoliczności towarzyszących podpisaniu umowy.


Data publikacji: 2018-12-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU