Obecnie rząd pracuje nad nowelizacją przepisów podatkowych. Między innymi chodzi o objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym CIT. W wyniku zmian miałoby miejsce podwójne opodatkowanie. Spółka od dochodu musiałaby zapłacić podatek CIT, a następnie wspólnicy płaciliby od swojego dochodu podatek PIT. Podwójnego opodatkowania można uniknąć przekształcając spółkę komandytową w jawną. przeksztalcenie spolki komandytowej

Spółka jawna 

jest spółką osobową, którą tworzą wspólnicy. Każdy z nich ma prawo do prowadzenia jej spraw i reprezentowania jej na zewnątrz. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. 

Założycielami spółki jawnej mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną (w tym też inne handlowe spółki osobowe), które podpiszą pisemną umowę pod rygorem nieważności. Spółkę mogą reprezentować wszyscy jej wspólnicy o ile nie zostali tego prawa pozbawieni zapisem w umowie. Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku CIT. Jedynie wspólnicy zobowiązani są do zapłaty podatku PIT.

Proces przekształcenia spółki komandytowej w jawną 

przebiega w kilku prostych etapach:
 • Audyt dokumentów
  pierwszą rzeczą jakiej należy dokonać, to sprawdzenie dokumentów spółki komandytowej. Chodzi o ustalenie czy nie zachodzą przesłanki, które mogłyby stanowić trudność w procesie przekształcania, jak np.: procedury notyfikacji procesu przekształcenia, konieczność powiadomienia kontrahenta, czy nawet uzyskanie jego zgody. Najważniejsze jednak są umowy kredytowe, leasingowe o ile takie istnieją (ich postanowienia i ogólne warunki) oraz umowy o dofinansowanie.
 • Sprawozdanie finansowe
  należy je sporządzić na potrzeby planowanego przekształcenia na dzień poprzedzający przedłożenie planu przekształcenia wspólnikom.
 • Prace nad przygotowaniem uchwały o przekształceniu i treści umowy spółki jawnej
  prace należy rozpocząć w tym samym czasie, co dwa wyżej wymienione etapy. Dokumenty będą tworzyły plan przekształcenia. 
 • Powiadomienie wspólników o planie przekształcenia zgodnie z wymogami spółki komandytowej
 • Wspólnicy udają się do notariusza w celu podjęcia uchwały o przekształceniu
  w momencie kiedy gotowy jest projekt uchwały, umowa spółki jawnej, sprawozdanie i zostali powiadomieni wspólnicy.
 • Sporządzenie wniosków do KRS o wpis do przekształcenia
 • Wpis przekształcenia w KRS
  po dokonaniu wpisu w KRS dochodzi do przekształcenia spółki jawnej. Dobrze jeżeli wniosek o przekształcenie będzie posiadał prośbę o dokonanie wpisu na dany dzień.
 • Aktualizacja informacji o spółce
  wspólnicy powinni wszędzie tam gdzie mogą, np.: na stronie www, w materiałach promocyjnych poinformować o zmianie. Odnosi się to również do pracowników, czy kontrahentów.

Koszt i czas trwania przekształcenia

Proces przekształcenia w spółkę jawną wymaga sporego nakładu pracy. Jednak w ogólnym rozrachunku koszt związany z przekształceniem w porównaniu z kosztem związanym z podwójnym opodatkowaniem jest dużo niższy. Proces przekształcenia przy współpracy z księgowością i wspólnikami powinien trwać około 2 miesięcy. W niektórych przypadkach może trwać nieco dłużej z powodu oczekiwania na wpis w sądzie. 

Koszty, które trzeba ponieść od razu i które bezpośrednio związane są z procesem przekształcenia to: koszt notarialny, księgowy, wynagrodzenie prawnika, koszty opłat sądowych za dokonanie wpisu.


Data publikacji: 2020-12-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU