Umowa o pracę to bardzo ważny dokument, który należy dokładnie przeczytać przez złożeniem podpisu. Zapoznaj się z dzisiejszym artykułem i dowiedz się jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę, jakie są rodzaje umowy, a także jakie są najważniejsze zagadnienia w tym temacie.

umowa o pracę

Rodzaje umów o pracę

Na chwilę obecną pracodawca z pracownikiem może zawrzeć trzy rodzaje umowy o pracę, a są to:
 • umowa na okres próbny,
 • umowa na czas nieokreślony,
 • umowa na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny

Specyfiką umowy na okres próbny jest weryfikacja umiejętności oraz kwalifikacji zatrudnionego pracownika, dzięki czemu pracodawca ma pewność, że zatrudniona osoba sprawdzi się w powierzonych jej zadaniach oraz obowiązkach. Należy zapamiętać, iż umowa na okres próbny nie trwa dłużej niż 3 miesiące.

Nie ma możliwości podpisania z jednym pracownikiem dwóch umów na okres próbny, jednakże istnieją wyjątki od tej zasady:
 • praca, która zostaje zaoferowana pracownikowi ma całkiem inny charakter niż ta, którą wykonywał poprzednio,
 • minęło więcej niż 3 lata od momentu zakończenia, albo wygaśnięcia wcześniejszej umowy o pracę, a praca oferowana pracownikowi ma ten sam charakter, jest tego samego rodzaju – w tej sytuacji można po raz drugi podpisać umowę na okres próbny.

Przeczytaj również: Wady i zalety umowy zlecenie

Limity, jakie obowiązują w umowach podpisywanych na czas określony

Pierwsza i najważniejsza informacja – umowy na czas określony nie mogą być podpisywany wciąż i od nowa, gdyż jest to tak zwane nadużycie. Ograniczenia odnośnie umów na czas określony zostały narzucone przez przepisy prawa. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa odnośnie tego rodzaju umów, następna umowa na czas określony zostanie potraktowana tak jakby była umową na czas nieokreślony.

W oparciu o Kodeks pracy dowiadujemy się, że okres zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony, jak również zsumowany czas zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony, który ma miejsce między jednym pracodawcą oraz pracownikiem, nie może być dłuższa niż 33 miesiące, a zsumowana ilość owych umów nie może być większa niż trzy.
W sytuacji, kiedy okres jaki został przepracowany przez pracownika w poparciu o umowę o pracę na czas określony przekracza 33 miesiące, albo w sytuacji, kiedy zawarto więcej niż 3 umowy tego rodzaju, umowy, który zostają podpisane po przekroczeniu wyżej wymienionych warunków są spostrzegane jak umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jednakże, istnieją wyjątki od omówionych limitów, a są to następujące przypadki:
 • w sytuacji, kiedy umowa na czas określony została podpisana, aby zastąpić pracownika, który nie mógł wykonywać pracy przez pewien okres czasu i posiada z tego tytułu usprawiedliwienia (na przykład choroba),
 • w sytuacji, kiedy umowa na czas określony została podpisana, aby wykonać pracę o specyfice sezonowej, albo tymczasowej (dorywczej),
 • w sytuacji, kiedy umowa na czas określony została podpisana, aby wykonać pracę w czasie kadencji,
 • w sytuacji, kiedy pracodawca posiada właściwe argumenty, dotyczące jego osoby.

Czytaj też: Przekształcenie umowy o pracę

Wymienione wyżej wyjątki od limitów w zawieraniu umów na czas określony mogą zostać wykorzystywane tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy ich podpisanie jest ściśle związane z zaspokojeniem prawdziwego, tymczasowego zapotrzebowania, a także są ku temu powody, powiązane z każdą z okoliczności podpisania umowy. W praktyce chodzi o to, aby pracodawca posiadał rzetelne argumenty w posługiwaniu się wyjątkami oraz ominięciem wyznaczonych przez prawo limitów, czyli iż podpisanie umowy jest konieczne biorąc pod uwagę wszystkie powody jej zawarcia.  

Nie można zapominać, iż w związku z podpisaniem jeszcze jednej umowy na czas określony należy powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy. Inspektor ten musi zostać poinformowany przy użyciu e-maila lub pisemnie, iż owa sytuacja miała miejsce i musi to nastąpić w terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia zawarcia umowy. Informacja musi zawierać przyczyny związane z jej podpisaniem.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Po pierwsze – umowa ma formę pisemną, nie może się to odbyć tylko w formie ustnej. Zanim pracownik rozpocznie pracę musi zapoznać się z pismem, które zawiera informacje odnośnie stron umowy, a także warunków pracy, no i oczywiście rodzaj umowy, który zostaje między stronami podpisany.

Umowa o pracę zawiera następujące elementy:
 • strony biorące udział w umowie,
 • rodzaj umowy
 • data z którą umowa zostaje zawarta,
 • warunki pracy oraz pracy, wśród których zaliczamy:
  a) typ pracy,
  b) miejsce w którym będzie wykonywana praca,
  c) wynagrodzenie, które będzie otrzymywał pracownik, które zgadza się z typem pracy wraz z wyszczególnieniem elementów wynagrodzenia,
  d)wymiar czasu pracy,
  e) data rozpoczęcia pracy.
W sytuacji zawierania umowy na czas określony, która stanowi wyjątek od limitu należy zaznaczyć cel owej umowy bądź też rzetelne argumenty powodujące jej zawarcie.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-09
Data publikacji: 2018-10-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU