Przedsiębiorca zatrudniający pracowników może proponować im różne umowy (umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne: o dzieło lub zlecenia). W zależności od wybranej formy inny jest koszt zatrudnienia. Koszt zatrudnienia pracownika

Rodzaje umów zatrudnienia

  • umowa o pracę
  • umowa zlecenia
  • umowa o dzieło

Umowa o pracę – całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Przy umowie o pracę kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie pracownika brutto i składki ZUS w części opłaconej przez pracodawcę. 

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Składki pokrywane przez pracownika
Emerytalne 9,76% 9,76%
Rentowe 6,50% 1,50%
Wypadkowe* 1,67%** -
Chorobowe - 2,45%
Zdrowotne - 9,00%
FP 2,45% -
FGŚP 0,1% -
*stopa procentowa dla ubezpieczenia wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

** standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowo pracodawca oprócz wynagrodzenia brutto jest zobowiązany do odprowadzenia kwoty w wysokości około 20% wynagrodzenia brutto. 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2019 roku

W 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2 250 zł brutto, a całkowity koszt zatrudnienia pracownika to: 2 710,81 zł (2 250 zł + 460,81 zł)

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Wartość składki obciążającej pracodawcę
Emerytalne 9,76% 2 250x9,76%=219,60 zł
Rentowe 6,50% 2 250x6,50%=146,25 zł
Wypadkowe 1,67% 2 250x1,67%=37,58 zł
FP 2,45% 2 250x2,45%=55,13 zł
FGŚP 0,1% 2 250x0,1%=2,25 zł
RAZEM   460,81 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2020 roku

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 2 600 zł brutto. Wyższe wynagrodzenie oznacza podwyższenie także kosztów zatrudnienia. Obecnie całkowity koszt zatrudnienia pracownika na pełen etat wynosi: 3 132,48 zł (2 600 zł + 532 zł).

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Wartość składki obciążającej pracodawcę
Emerytalne 9,76% 2 600x9,76%=253,76 zł
Rentowe 6,50% 2 600x6,50%=169 zł
Wypadkowe 1,67% 2 600x1,67%=43,42 zł
FP 2,45% 2 600x2,45%=63,70 zł
FGŚP 0,1% 2 600x0,1%=2,60 zł
RAZEM   532,48 zł

W 2020 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin wzrósł w porównaniu z 2019 rokiem o kwotę 421,67 zł. 

Zatrudnienie pracownika w 2021 roku – całkowity koszt

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 2 800 zł brutto. Wyższe wynagrodzenie oznacza podwyższenie także kosztów zatrudnienia. Obecnie całkowity koszt zatrudnienia pracownika na pełen etat wynosi: 3 373,44 zł (2 800 zł + 573,44 zł).

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Wartość składki obciążającej pracodawcę
Emerytalne 9,76% 2 800x9,76%=273,28 zł
Rentowe 6,50% 2 800x6,50%=182 zł
Wypadkowe 1,67% 2 800x1,67%=46,76 zł
FP 2,45% 2 800x2,45%=68,60 zł
FGŚP 0,1% 2 800x0,1%=2,80 zł
RAZEM   573,44 zł

W 2021 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin wzrósł w porównaniu z 2020 rokiem o kwotę 240,96 zł. 


Umowa zlecenia – całkowity koszt zatrudnienia pracownika 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenia zależy od kilku czynników. Najważniejsze jest, aby wynagrodzenie zleceniobiorcy nie było niższe od minimalnej stawki godzinowej, która w 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto za godzinę pracy.

Profil zatrudnionego Koszt zleceniodawcy
Dana umowa jest jedynym źródłem zatrudnienia Podobnie jak w przypadku umowy o pracę wynagrodzenie brutto + składki ZUS  finansowane przez zleceniodawcę (ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP)
Osoba zatrudniona w innej firmie, w której otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu Wynagrodzenie brutto
Student do ukończenia 26 roku życia Wynagrodzenie brutto

Umowa o dzieło – całkowity koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku umowy o dzieło nie są odprowadzane składki do ZUS. Do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy zalicza się jedynie wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej. 
Jeżeli umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracodawcą lub wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy, to wtedy powstaje obowiązek ubezpieczenia.

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-30
Data publikacji: 2020-03-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU