Rozpoczynając działalność gospodarczą, już w momencie rejestracji firmy należy podać sposób rozliczania się z urzędem skarbowym. Przedsiębiorcy najczęściej wybierają pomiędzy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a Podatkową Książką Przychodów i Rozchodów. Czym różnią się te dwie formy, która z nich jest bardziej korzystna? Ryczalt KPiR

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt jest jednym z najprostszych sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym, w którym nie ustala się podstawy wymiaru podatku. Opodatkowany jest przychód osiągany z prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązuje w nim aż 7 stawek podatkowych (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%). Wysokość stawki zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przykładowo: handel opodatkowany jest stawką w wysokości 3%, a wolne zawody podlegają stawce 20%. 
Nie każdy rodzaj działalności podlega opodatkowaniu ryczałtem. Wykaz usług, które są wyłączone z ryczałtu zawiera załącznik 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Książka Przychodów i Rozchodów

KPiR również jest jedną z prostszych metod rozliczania z urzędem skarbowym. Obecnie najczęściej wybierana forma przez przedsiębiorców.

Podatnik ma do wyboru 2 sposoby rozliczania:
1. zasady ogólne (skala podatkowa: 17% i 32%)
2. podatek liniowy (19%).

W KPiR rozliczane są koszty ponoszone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, co ma wpływ na obniżenie kwoty podatku.

Zalety KPiR

 • możliwość wspólnego rozliczania małżonków (przy zastosowaniu zasad ogólnych)
 • brak zapłaty podatku jeżeli działalność przynosi stratę, ponieważ uwzględniane są koszty uzyskania przychodów
 • możliwość zastosowania podatku liniowego jeżeli działalność przynosi duże przychody
 • brak limitu na odpisy amortyzacyjne przy zakupie, najmie, leasingu lub dzierżawie samochodu osobowego o wartości do 150 000 tys. zł
 • możliwość odliczenia 75% wydatków na eksploatację firmowego samochodu osobowego, jeżeli nie jest prowadzona ewidencja pojazdu lub jest on wykorzystywany również do celów prywatnych
 • możliwość odliczenia 100% wydatków na eksploatację firmowego samochodu osobowego, jeżeli prowadzona jest ewidencja, a pojazd jest wykorzystywany jedynie w firmie
 • możliwość uwzględnienia wynagrodzenia najbliższych członków rodziny jako osób współpracujących, w kosztach uzyskania przychodów
 • korzystniejsza forma w przypadku zatrudniania pracowników oraz w przypadku wysokich kosztów osiąganych w działalności
 • mniejsze ryzyko prowadzenia w przypadku niskiego przychodu (brak przychodu to brak podatku).

Wady KPiR

 • wyższe stawki podatkowe (17% i 32%) w porównaniu z ryczałtem gdzie występuje jedna stawka 19%
 • prowadzenie księgowości bardziej skomplikowane
 • limit przychodów po przekroczeniu, którego w następnym roku podatkowym obowiązkowo trzeba prowadzić księgi rachunkowe (2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym).

Zalety ryczałtu

 • prosta księgowość
 • niskie koszty prowadzenia działalności
 • brak konieczności prowadzenia ewidencji wyposażenia
 • brak obowiązku przeprowadzania spisu z natury
 • brak konieczności prowadzenia karty przychodów pracowników o ile są zatrudniani
 • niższe stawki podatkowe
 • możliwość rozliczania kwartalnie (przy rozpoczęciu działalności lub do wysokości limitu przychodów za poprzedni rok o równowartości 25 000 tys. euro).

Wady ryczałtu

 • brak możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem
 • brak możliwości rozliczania na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • limit przychodów, do którego można rozliczać się ryczałtem, co powoduje, że w kolejnym roku podatnik musi przejść na prowadzenie PKPiR (równowartość 250 000 tys. euro za poprzedni rok podatkowy).

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw obu rozwiązań nie można jednoznacznie stwierdzić, która forma rozliczania jest lepsza. Każdy przedsiębiorca musi sam przeanalizować wszystkie aspekty, a przede wszystkim powinien dokładnej analizie poddać uzyskiwane przychody i koszty. Sytuacja każdej firmy jest inna, dlatego też należy indywidualnie podejść do sprawy i wybrać formę najbardziej korzystną dla danego profilu działalności.


Data publikacji: 2020-06-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU