W Polsce obowiązują różne rodzaje podatków. Najbardziej popularny jest podatek dochodowy, VAT i PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych). Przedsiębiorcy najczęściej płacą podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług (VAT). podatki firmy

Podatek dochodowy 

jest obowiązkowy dla każdej zatrudnionej osoby, również dla przedsiębiorcy. Oblicza się go na podstawie uzyskiwanych przychodów. Przedsiębiorca może wybrać rozliczenie za pomocą skali podatkowej (zasady ogólne) lub skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

W pierwszym przypadku podatek wynosi 17% lub 32% od nadwyżki po przekroczeniu dochodu w wysokości 85 528 zł bądź jest w jednej wysokości 19% (podatek liniowy).

Druga możliwość to zryczałtowany podatek dochodowy, który oblicza się biorąc pod uwagę wartość uzyskanego przychodu i wysokość obowiązującej stawki ryczałtu obowiązującą dla danej działalności, branży oraz sektora świadczonych przez firmę usług (ryczałt ewidencjonowany). Ryczałt można płacić również w oparciu o kartę podatkową. W tym przypadku ustalana jest jedna stawka podatkowa bez uwzględnienia kosztów prowadzenia działalności i przychodu firmy.

Zobacz również: Jak obliczyć podatek na ryczałcie?

Podatek od towarów i usług (VAT)

oblicza się na podstawie różnicy kwot VAT wynikających ze sprzedaży towarów i usług oraz kwoty VAT zapłaconej i poniesionej w związku ze świadczeniem usług lub produkcją danego towaru. W Polsce w 2020 roku obowiązują następujące stawki VAT:
  • 23% (podstawowa stawka podatku
  • 8%
  • 5% 
  • 0%
Stawka VAT dla konkretnych towarów i usług ustalana jest na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis zawiera między innymi informacje dotyczące zwolnienia z opodatkowania VAT. Zwolnieniu podlegają firmy rozpoczynające działalność oraz takie, których roczny dochód nie przekracza 200 000 zł. Działalność w niektórych branżach wyklucza skorzystanie ze zwolnienia. Wszystkie przypadki zostały wymienione w ustawie o VAT.

Warto wiedzieć: Przekroczenie limitu zwolnienia z VAT

Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

obowiązuje w przypadku niektórych rodzajów transakcji dokonywanych na podstawie określonych rodzajów umów. Do najczęściej spotykanych należy zakup samochodu od osoby prywatnej na firmę, czy zakup używanych sprzętów, które następnie będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie od osoby, która nie może wystawić dokumentu potwierdzającego sprzedaż (rachunek, faktura). Podatek oblicza się na podstawie rodzaju zawartej umowy. Przeważnie wynosi 1% lub 2% liczone od wartości kwoty danej transakcji.

Podatek od nieruchomości

przeznaczony dla firm, które są w posiadaniu różnych gruntów, budowli itp. Wysokość podatku ustalają poszczególne gminy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu gminy, ponieważ wtedy podatek może być wyższy. Jego wartość nie zmieni się jeżeli wydzielona przestrzeń będzie służyła zarówno celom mieszkalnym jak i firmowym.


Data publikacji: 2020-08-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU