Przedsiębiorcy świadczący niektóre usługi, zwłaszcza niematerialne z reguły osiągają wysokie przychody i jednocześnie ponoszą niskie koszty. Taką zależnością charakteryzuje się przede wszystkim branża IT. Płacenia wysokich podatków można uniknąć między innymi poprzez wybór formy opodatkowania jaką jest ryczałt. stawka ryczaltu dla programistow kod pkd

Branża IT – stawki podatku 8,5% lub 12%

Od 2022 roku branża IT objęta jest dwoma stawkami ryczałtu: 8,5% lub 12%. Są to dużo niższe stawki w porównaniu ze stawkami obowiązującymi przy opodatkowaniu wg zasad ogólnych lub podatkiem liniowym. 

Stawka 8,5%, a kody PKD w IT

W przypadku świadczenia usług IT niewchodzących w zakres PKD objętych stawką ryczałtu 12%, które zostały wymienione poniżej przedsiębiorca ma prawo skorzystać z niższej stawki w wysokości 8,5%. Jest to zgodne z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o ryczałcie, który wskazuje, że stawka 8,5% przeznaczona jest dla przychodów ujętych w działalności usługowej nie wymienionej w klasyfikacji pozostałych stawek ryczałtu. Mowa o stawce 12%.

Z niższej stawki ryczałtu 8,5% może skorzystać tester oprogramowania świadczący usługi objęte poniższym kodem PKD:
 • 62.02 – dotyczy jedynie PKWiU 62.02.30.0: usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego
 • 62.01 - niezwiązane z programowaniem, jak np. polegające na porównaniu, czy dana aplikacja bądź funkcja działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją oraz określonymi wymaganiami oraz czy po wykryciu błędów zgłasza takie nieprawidłowości do programistów. 
Dla testera zajmującego się wyłącznie pracą odtwórczą (testy manualne), która nie ma charakteru usługi doradczej lub usługi związanej z programowaniem przewidziana jest stawka 8,5%. 
Jeżeli chodzi o programistę, to obniżona stawka ryczałtu 8,5% nie jest dla niego przewidziana. Programista może jedynie skorzystać ze stawki ryczałtu 12%. Stawka ryczałtu 8,5% nie może być stosowana, głównie ze względu na świadczenie usług programowania, a te opodatkowane są stawką 12%. 

Stawka 12%, a kody PKD w IT

Stawka ryczałtu 12% dotyczy między innymi przychodów jakie uzyskiwane są ze świadczenia usług: 
 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line - PKWiU ex 58.21.10.0
  • pakietów oprogramowania systemowego - PKWiU 58.29.1
  • pakietów oprogramowania użytkowego - PKWiU 58.29.2
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line - PKWiU ex 58.29.3
 • związanych z:
  • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego - PKWiU 62.02.10.0
  • oprogramowaniem - PKWiU ex 62.01.1
  • usługami objętymi grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” - PKWiU 62.01.2
  • doradztwem w zakresie oprogramowania - PKWiU ex 62.02
  • usługami w zakresie instalowania oprogramowania - PKWiU ex 62.09.20
  • zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi - PKWiU 62.03.1.
Stawka 12% na wyżej wymienione usługi zgodna jest z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Usługi IT – tester i programista, kody PKD

Skrót IT w języku polskim oznacza technologię informacyjną, obejmującą wszelakie czynności związane z różnym przetwarzaniem informacji. Działalność w zakresie branży IT mogą świadczyć między innymi: testerzy oraz programiści. 

Tester – jakie kody PKD?

Tester oprogramowania może korzystać ze stawki 12% ryczałtu, jeżeli będzie wykonywał usługi objęte kodami PKD:
 • działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01
 • usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania – PKD 62.02
Do usług świadczonych w ramach kodu PKD 62.01 zalicza się usługi polegające na:
 • pisaniu, modyfikowaniu, badaniu, dokumentowaniu oraz wspomaganiu oprogramowania w tym również pisanie zleceń obsługujących programy dla użytkowników
 • analizowaniu, projektowaniu systemów gotowych do użycia, w tym też rozbudowie, tworzeniu, dostarczaniu dokumentacji oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika
 • pisaniu programów na zlecenie użytkownika
 • projektowaniu stron internetowych. 
Stawka ryczałtu 12% przewidziana jest dla usług PKD 62.01 właściwych dla PKWiU:
 • 62.01.1 – usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych
 • 62.01.2 – oryginały oprogramowania komputerowego w tym gry i pozostałe oprogramowanie komputerowe.
W przypadku testera oprogramowania, który świadczy usługi oprogramowania o charakterze doradczym i dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi osobami, to najbardziej właściwą dla niego stawką ryczałtu jest 12%. Podobna stawka obowiązuje, jeżeli będzie on tworzył tzw. testy automatyczne. 

Programista – jakie kody PKD?

Programista może zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 12%, jeżeli będzie świadczył usługi obejmujące następujące kody PKD:
 • 62.01 - działalność związana z oprogramowaniem
 • 58.21 - usługi związane z wydawaniem gier komputerowych z wyłączeniem publikowania gier komputerowych online
 • 58.29 - usługi związane z wydawaniem oprogramowania systemowego i użytkowego takiego jak:
  tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania standardowego systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz pozostałych nieuwzględniających indywidualnych wymagań klienta.

Pozostała branża IT – kody PKD

W przypadku usług IT podatnik nie musi koniecznie być testerem lub programistą, aby móc skorzystać ze stawki ryczałtu 12%. Objęte są nią również czynności określone kodami:
 • 62.02 - doradztwo sprzętu komputerowego w zakresie PKWiU 62.02.10.0
 • 62.03 - zarządzanie siecią i systemami informatycznymi, ale wyłącznie w zakresie PKWiU 62.03.1
 • 62.09 - usługi instalowania oprogramowania w zakresie PKWiU 62.09.20.0.

Stawka 8,5% i 12% - czy można jednocześnie korzystać z obu stawek?

Stawka ryczałtowa dopasowywana jest do świadczonej usługi. Podatnik ma prawo stosować różne stawki ryczałtu w zależności od świadczonej usługi. Dokumentując różne rodzaje sprzedaży może na jednej fakturze wyszczególnić poszczególne pozycje sprzedażowe z różnymi stawkami. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca wykonuje czynności testera oprogramowania. Jest zwolniony z VAT. Rozpoczął współpracę z jedną z firm, z którą zawarł umowę B2B. W ramach współpracy wykonuje testy manualne. Jednocześnie przez 1/5 czasu pracy jaki wynika z zawartej umowy tworzy testy automatyczne. Miesięcznie przedsiębiorca wystawia faktury VAT na kwotę 5 000 zł. W jaki sposób powinien rozliczać sprzedaż na gruncie podatku dochodowego?

Odpowiedź:
Na testy manualne niezwiązane z projektowaniem i programowaniem funkcjonalności przedsiębiorca poświęca 4/5 całego czasu wynikającego z umowy. Sprzedaż związana z testami manualnymi w kwocie 4 000 zł może być opodatkowana stawką ryczałtu 8,5%. Z kolei czynność związana z projektowaniem testów automatycznych zajmuje mu 1/5 pozostałego czasu. Sprzedaż ta w wysokości 1 000 zł powinna być opodatkowana stawką ryczałtu 12%.


Data publikacji: 2023-03-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Grzegorz
12 Październik 2023

Czy wydawanie gier za pośrednictwem GoolePlay or AppleStore podlega stawce 12% ( PKD 58.21.Z ) ?
Czy publikowanie w trybie on-line oznacza, że dostęp do gry jest tylko na serwerze i użytkownik nie może danej gry pobrać na urządzenie? W przypadku gier na owych platformach, użytkownik pobiera je na swój telefon, wobec tego można zastosować tutaj PKD 58.21.Z i stawkę 12%?

Paweł
22 Sierpień 2023

Czy stawka 8.5% nadal jest aktualna w przypadku testeru manualnego? (jeżeli korzystać z kodu 62.02.30.0)

Max F.
05 Maj 2023

Dzień dobry! Przepraszam, czy w przykładzie jest błąd?
Pisemny:
1) Miesięcznie przedsiębiorca wystawia faktury VAT na kwotę 5 000 zł.
2) 1/3 czasu tworzy testy automatyczne. Sprzedaż ta w wysokości 1 000 zł powinna być opodatkowana - 12%.
Ale 1/3 od 5000 to nie jest 1000.
3) Na testy manualne niezwiązane poświęca 4/3 całego czasu.
Jak to 4/3 jasu na manualne? :) (i jeszcze 1/3 na automatyczne).
Nawet jeśli tak, to 4000 nie jest 4/3 od 5000

Może to tylko literówka s powinno być tak:
1/5 czasu na testowanie automatyczne => 1/5 od 5000 => 1000 PLN powinna być opodatkowana ze stawki 12%
4/5 czasu na testowanie manualne => 4/5 od 5000 => 4000 PLN powinna być opodatkowana ze stawki 8,5%

 
Faktura XL
08 Maj 2023

Tak, wkradł się błąd. Poprawiliśmy w przykładzie 3 na 5 i już jest poprawnie.