Po wejściu Polskiego Ładu wydaje się, że dla programisty najlepszą formą opodatkowania jest ryczałt. Zgodnie z nowymi przepisami stawka dla programistów została zmniejszona o 3 punkty procentowe. programista na ryczalcie

Stawka ryczałtu dla programisty

Obecnie stawka ryczałtu jaką zostali objęci programiści wynosi 12%. Ma ona zastosowanie w przypadku usług:
 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
  • pakietów gier komputerowych bez publikowania gier komputerowych w trybie online (PKWiU ex 58.21.10.0)
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu bez pobierania oprogramowania w trybie online (PKWiU ex 58.29.3)
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2)
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).
Programiści najczęściej świadczą usługi związane z oprogramowaniem, którym przypisana jest stawka 12%

Warunki uprawniające do zastosowania ryczałtu

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym nie każdy przedsiębiorca może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania.

Do najważniejszych warunków jakie uprawniają do skorzystania z ryczałtu należą: 
 • świadczenie usług objętych ryczałtem (programista należy do tej grupy)
 • brak możliwości świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy (musi upłynąć minimum 1 rok od zatrudnienia) lub obecnego pracodawcy przy umowie o pracę
 • przychód za ubiegły rok nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 euro

Składka zdrowotna przy ryczałcie dla programisty

Od 2023 roku składka zdrowotna nie zmniejsza już podatku. Zmienił się też sposób jej naliczania.
W przypadku ryczałtu jej wysokość zależy od osiągniętego w danym roku przychodu i kształtuje się następująco:
 • do 60 000 zł – 376,16 zł
 • od 60 000 zł do 300 000 zł – 626,93 zł
 • od 300 000 zł – 1 128,48 zł.
Składkę zdrowotną wylicza się w stosunku do przychodu w sposób narastający. Jeżeli przez pierwsze miesiące przychód podatnika mieści się w przedziale do 60 000 zł, to płaci on najniższy wymiar składki zdrowotnej, Wyższą kwotę płaci dopiero od miesiąca, w którym została przekroczona wartość 60 000 zł.  

Przy ryczałcie przychód liczy się za cały rok, dlatego w przypadku przekroczenia progu przychodowego konieczna będzie dopłata różnicy w wysokości takiej jaka wynika z zastosowania danego progu przez cały rok. 

Składka zdrowotna, różne formy opodatkowania, różna wysokość przychodu.

Przychód Forma opodatkowania
Składka zdrowotna
7 000 zł Skala podatkowa 630,00 zł
Podatek liniowy 343,00 zł
Ryczałt 376,16 zł
13 500 zł Skala podatkowa 1 215,00 zł
Podatek liniowy 661,50 zł
Ryczałt 376,16 zł
20 000 zł Skala podatkowa 1 800,00 zł
Podatek liniowy 980,00 zł
Ryczałt 376,16 zł


W zestawieniu kwota przychodu nie jest przedstawiona w wartości narastającej. Jeżeli przychody utrzymają w tej samej wysokości przez cały rok, to wysokość składki na ryczałcie w skali miesiąca wyniesie 626,93 zł, co oznacza, że na koniec roku konieczna będzie jej dopłata za miesiące, w których jej wysokość kształtowała się na poziomie 376,16zł. 

Czy podatek w formie ryczałtu jest opłacalny dla programisty?

Z reguły przychód programisty jest wysoki, a koszty stosunkowo niskie, dlatego w ich przypadku zryczałtowany podatek wydaje się być atrakcyjną formą opodatkowania dla tej grupy podatników. Świadczy o tym:
 • niska stawka podatku (12%) w porównaniu do innych form opodatkowania
 • stawka podatku nie zależy od progów podatkowych (obowiązuje jedna stawka podatkowa przez cały okres rozliczeniowy)
 • brak potrzeby prowadzenia ewidencji kosztów 
 • proste dokumentowanie (wystarczy wystawić fakturę i prowadzić ewidencję przychodów)
 • składka zdrowotna uzależniona od przychodów narastająco
 • benefity otrzymane od kontrahenta w ramach B2B opodatkowane stawką 3%
 • opodatkowanie przychodu ze sprzedaży leasingowanego auta, które nie zostało wykupione przed końcem 2021 roku, stawką 3%. 

Przykłady 

PRZYKŁAD 1
Programista w 2022 roku zatrudniony był na umowę zlecenia. W 2023 roku postanowił przejść na formę B2B. U swojego obecnego kontrahenta nie był zatrudniony w 2022 roku na żadną umowę. W 2023 roku chce zmienić formę opodatkowania na ryczałt. Czy jest to możliwe?

Odpowiedź:
Tak, może zmienić, ponieważ z obecnym pracodawcą nie łączy go umowa o pracę (jest zatrudniony w ramach B2B). 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca będący programistą osiąga w każdym miesiącu przychód w wysokości 8 000 zł. Przez okres 7 miesięcy opłacał składkę zdrowotną w najniższej wysokości 376,16 zł, a przez kolejne miesiące w wysokości 626,93 zł. Korekta rocznej składki zdrowotnej wykazała, że podatnik musi dopłacić kwotę 1 755,39 zł. W jaki sposób może uniknąć dopłaty?

Odpowiedź:
Dopłaty można uniknąć w łatwy sposób. Jeżeli podatnik spodziewa się, że osiągnie wyższy przychód, który może być na podobnym poziomie co w roku poprzednim, to może za cały rok opłacać składkę odnoszącą się do przychodu z ubiegłego roku i płacić wyższą składkę przez cały bieżący rok (2023) w wysokości 626,93 zł i dzięki temu uniknie jednorazowej dopłaty na koniec roku.

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-29
Data publikacji: 2022-01-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU