Usługi programistyczne mogą być objęte stawką ryczałtu w wysokości 15% od uzyskanych przychodów. Do 2021 roku było to 17% od przychodu bez możliwości pomniejszenia o poniesione koszty. programista na ryczalcie

Ryczałt,

czyli zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to uproszczona forma opodatkowania przychodu. Główną cechą ryczałtu jest brak możliwości odliczenia kosztów. Odjąć można jedynie składki na ZUS, wpłaty na IKZE, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet oraz darowizny na określone cele. Ryczałt nie daje możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem. 

Czy dla programisty ryczałt jest opłacalny?

Stawka ryczałtu 15% dotyczy przychodów związanych:
  • z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)
  • z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02)
  • z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)
  • z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60)
  • z grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2)
  • z zakresem instalowania oprogramowania (PKWiU 62.09.20.0)
  • z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).
To co przemawia za ryczałtem, to przede wszystkim możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej na zasadzie ewidencji przychodów. W 2021 roku została zwiększona kwota limitu przychodów, która pozwala stosować ryczałt. Do końca 2020 roku było to 250 000 euro. Od 2021 roku limit został zwiększony do 2 000 000 euro. 

Ulga IP Box – czy można z niej korzystać na ryczałcie?

Podatnik, który wybrał ryczałt jako formę opodatkowania nie ma prawa korzystać z ulgi IP Box. Z tego powodu twórca oprogramowania, który tworzy je w celu dalszej odsprzedaży lub oddaje w licencję przechodząc na ryczałt traci prawo do korzystania z ulgi IP Box oraz stawki 5% PIT. 

Podatek liniowy, czy ryczałt?


Różnice pomiędzy podatkiem liniowym, a ryczałtem

  PODATEK LINIOWY RYCZAŁT
Stawka podatku 19% 15% - od 2021 roku
Odliczanie kosztów Tak Nie, z wyjątkiem składek na ZUS, wpłat na IKZE, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na Internet, darowizny na określone cele
Odliczanie składek ZUS Tak Tak
IP Box Tak Nie
Rozliczenie z małżonkiem Nie Nie
Ulga na dzieci Nie Nie
Uproszczona ewidencja Nie Tak
Danina solidarnościowa Tak Nie


Różnice w wysokości podatku przy zastosowaniu ryczałtu i podatku liniowego. 

PRZYKŁAD
Podatnik jest kawalerem bez dzieci. Prowadzi działalność gospodarczą. W ostatnim miesiącu zarobił 10 000 zł. W trakcie miesiąca poniósł wydatki na kwotę 1 500 zł. Podatnik nie korzysta z ulgi IP Box. Jaki podatek zapłaci przedsiębiorca rozliczając się na podstawie podatku liniowego, a jaki na podstawie ryczałtu?

Podatek liniowy – wynosi 19% od dochodu, czyli 1 615 zł
(10 000 zł – 1 500 zł) = 8 500 zł x 19% podatku = 1 615 zł.

Ryczałt – przy ryczałcie podatnik nie może odliczyć kosztów w wysokości 1 500 zł. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła kwota 10 000 zł. Podatek zostaje odliczony wg niższej stawki (15%), czyli: 
10 000 zł x 15% podatku = 1 500 zł. 

Na przedstawionym przykładzie widać, że pomimo braku możliwości odliczenia kosztów w kwocie 1 500 zł, to ryczałt okazał się bardziej opłacalną formą. W sytuacji kiedy podatnik ponosi regularnie wyższe koszty lub chce skorzystać z ulgi IP Box, to bardziej korzystne dla niego jest opodatkowanie stawką liniową. 

Kiedy przejście na ryczałt jest opłacalne dla programisty?

Przejście na ryczałt będzie opłacalne dla programisty w przypadku kiedy: Przedsiębiorca powinien dobrze przemyśleć przejście na ryczałt. Przede wszystkim powinien zastanowić się nad wielkością ponoszonych wydatków. Oświadczenie o rozliczaniu za pomocą ryczałtu obowiązuje przez cały rok podatkowy. 

Zgłoszenie chęci do rozliczania ryczałtem

Programista, który chce korzystać z ryczałtu musi zgłosić ten fakt do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Termin na złożenie oświadczenia mija:
  • z dniem 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym
  • z końcem roku, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu.
Oznacza to, że przy pierwszym przychodzie osiągniętym w styczniu, czas na zgłoszenie opodatkowania ryczałtem upływa z dniem 20 lutego. Jest to termin nieprzekraczalny, dlatego zgłoszenie nawet dzień po terminie skutkuje utratą prawa do skorzystania z ryczałtu w danym roku podatkowym. Oświadczenie składa się raz. W kolejnym roku nie trzeba go ponawiać, chyba że podatnik chce zmienić formę opodatkowania. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem CEIDG (zmiana wpisu, zgłoszenie aktualizacyjne). Jest to najprostsze rozwiązanie. 

Podatek VAT na ryczałcie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą podatku dochodowego. Przedsiębiorca, który świadczy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co do zasady ma obowiązek rozliczenia podatku VAT od każdej transakcji. Usługi programistyczne objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%. Jeżeli łączna wartość świadczonych usług w ciągu roku nie przekroczy kwoty 200 000 zł, to przedsiębiorca może zostać zwolniony z podatku VAT.


Data publikacji: 2021-02-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Krzysztof
22 Listopad 2021

Czy zostanie przekroczona kwota 200 000 zł (brutto czy netto) to będzie wiadomo na koniec roku więc w którym momencie będzie zwolniony z podatku VAT?