Z dniem 1 października 2020 roku na podatników został nałożony obowiązek stosowania kodów GTU. Niektóre branże wyłączone są z tego obowiązku, jak np.: usługi gastronomiczne. Jednak czasami przedsiębiorca musi zastosować kod GTU. W jakich sytuacjach jest to konieczne? uslugi gastronomiczne GTU

Usługi gastronomiczne z kodem GTU-1

Przedsiębiorca razem ze świadczeniem usług gastronomicznych może sprzedawać swoim klientom różne napoje, w tym alkoholowe. Taka sprzedaż podlega pod kod GTU-1. Dotyczy to dostawy niżej wymienionych towarów: 
 • alkoholu etylowego
 • piwa
 • wina
 • napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym (art. 93 – 96 ustawy o podatku akcyzowym).

Usługi gastronomiczne wykazywane w JPK_V7, a kod GTU-1

Przy usługach gastronomicznych alkohol może być:
 • wydawany w ramach świadczenia usługi gastronomicznej (usługa świadczona kompleksowo)
 • wydawany bez dodatkowego świadczenia usług.
Jeżeli w zakres świadczonych usług wchodzi usługa gastronomiczna oraz wydanie napoju alkoholowego, to taka sprzedaż nie kwalifikuje się wyłącznie do dostawy alkoholu, co oznacza, że nie trzeba stosować kodu GTU. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca świadcząc usługę gastronomiczną na rzecz firmy A dodatkowo udostępnił zakup piwa z baru. Na fakturze wystawionej dla firmy nie powinno znaleźć się oznaczenie GTU, ponieważ w tym wypadku do dostawy alkoholu doszło w ramach usługi gastronomicznej. 

W przypadku kiedy klient zamawia tylko sam alkohol bez usługi gastronomicznej, to w takim wypadku należy zastosować oznaczenie GTU, ponieważ sprzedaż alkoholu (dostawa) nie wchodzi w skład usługi gastronomicznej.  

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zabrał swoich pracowników do restauracji. Chciał w ten sposób podziękować im za sukces jaki odniosła firma. Każdy z uczestników mógł skosztować dowolnego piwa lub wina. Żadna z osób nie zamówiła posiłku. Przedsiębiorca otrzymał fakturę. Czy na dokumencie wykazanym w pliku JPK_V7 powinien znaleźć się kod GTU-1? 

Odpowiedź:
Tak, ponieważ cała sprzedaż dotyczyła jedynie sprzedaży alkoholu.

Usługi gastronomiczne – inne oznaczenia

W przypadku usług gastronomicznych mogą wystąpić inne oznaczenia, które trzeba będzie zastosować, jak np.:
 • RO – odnosi się do sprzedaży udokumentowanej na kasie rejestrującej
 • FP – odnosi się do faktur do paragonu
 • MK – odnosi się do zakupu od małego podatnika VAT (przy zastosowaniu metody kasowej)
 • IMP – stosowane w przypadku importu towarów spoza UE (przykład: alkohol importowany z Chin)
 • VAT_RR – stosowany przy nabyciu płodów rolnych od rolnika ryczałtowego (przykład: warzywa do posiłków nabywane bezpośrednio od rolników).


Data publikacji: 2020-11-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU