Rozliczając podatek mamy możliwość jego pomniejszenia o odliczenie składki zdrowotnej. Przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), kartą podatkową (PIT-16A), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) odliczy zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym. Co w sytuacji kiedy działalność gospodarcza w danym roku przyniosła stratę? odliczenie składki na ZUS

Składka zdrowotna – odliczenie

Od podatku można odliczyć jedynie część składki zdrowotnej. Obecnie pełna składka wynosi 9% podstawy wymiaru, a odliczyć można jedynie 7,75% podstawy wymiaru, co oznacza, że z całej kwoty odliczeniu podlega tylko 86,11% wartości składki. Pozostałej części nie można odliczyć ani od podatku, ani od dochodu. Nie może też być uznana za koszt uzyskania przychodu.

Składka zdrowotna – odliczenie od podatku z innych dochodów

Składka zdrowotna opłacona z tytułu działalności gospodarczej może być również odliczona od podatku płaconego od dochodów pochodzących z innych źródeł, jak np.: umowy o pracę.

W niektórych sytuacjach takich jak np.:niski dochód lub strata nie ma możliwości odliczenia całości zapłaconej składki zdrowotnej. Wtedy składkę zapłaconą z tytułu działalności gospodarczej można odliczyć od podatku zapłaconego od dochodu osiągniętego z innego źródła jakim jest np.: umowa o pracę. Jednak nie jest to rozwiązanie dla wszystkich, ponieważ nie każdy przedsiębiorca posiada dodatkowe źródło dochodu. W takiej sytuacji może skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Składki zdrowotne będą mogły być odliczone od wspólnego podatku, a więc i od podatku współmałżonka.

Odliczamy tylko składki zapłacone

Od podatku można odliczyć jedynie składki opłacone. Błędem jest odliczenie należnej, ale jeszcze nie zapłaconej składki zdrowotnej. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca miał obowiązek zapłaty składki zdrowotnej za miesiąc styczeń do dnia 10 lutego oraz składki za miesiąc luty do 10 marca. W lutym składka nie została opłacona. Za to w marcu przedsiębiorca dokonał opłaty za dwie składki, za styczeń i luty. W marcu obliczył dochód z działalności za miesiąc luty i należny podatek do zapłaty za luty.

Odpowiedź: Przedsiębiorca nie może odliczyć od podatku żadnej składki zdrowotnej, ponieważ nie zapłacił jej w lutym. Natomiast w marcu będzie mógł dokonać odliczenia dwóch składek, za styczeń i luty.

Zeznanie roczne

Prowadząc działalność gospodarczą odlicza się bieżące składki przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo składki z całego roku wykazywane są w zeznaniu rocznym. W związku z przesunięciami w terminach płatności, mogą wystąpić problemy w określeniu sumy składek z całego roku, którą rzeczywiście należy odliczyć od podatku.

Termin płatności składki zdrowotnej za dany miesiąc przypada do dnia 10 następnego miesiąca. Tak więc składkę za miesiąc styczeń należy opłacić do 10 lutego. Wynika z tego, że możemy ją odliczyć dopiero od dochodu osiągniętego w tym następnym miesiącu. Składka za grudzień płacona jest do 10 stycznia, czyli w kolejnym roku. Będzie ją można ująć dopiero w rozliczeniu za kolejny rok. Składka należna za miesiąc grudzień 2019 roku, która została opłacona w styczniu 2020 r. będzie podlegała odliczeniom za 2020 rok.

Z powyższego wynika, że roczna suma składek, które można uwzględnić w zeznaniu rocznym za dany rok jest sumą do odliczenia nie 12, a 11 składek za dany rok (od stycznia do listopada) plus jednej składki za rok poprzedni (składka za grudzień zapłacona w styczniu roku kolejnego).

Zaległe składki zdrowotne

W przypadku zapłaty zaległych składek za lata poprzednie w bieżącym roku podatkowym obowiązuje taka sama zasada jak przy zapłacie zaległej składki miesięcznej w innym miesiącu tego samego roku. Składki odlicza się od podatku w tym samym roku, w którym zostały rzeczywiście zapłacone niezależnie od tego, którego roku dotyczyły. 

Jeżeli składki zdrowotne zostały zapłacone w danym roku, ale nie zostały odliczone od podatku za ten rok, to niestety, ale nie ma możliwości ich odliczenia w kolejnym roku. Można odliczyć składki zdrowotne tylko za ten rok, w którym zostały zapłacone.


Data publikacji: 2020-05-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU