W 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów w firmie. Jak należy prawidłowo zaksięgować koszty paliwa na nowych zasadach? Jak zaksięgować koszt paliwa?

Koszty eksploatacji pojazdów – rozliczanie

Dla przedsiębiorców najważniejszą zmianą wprowadzoną w 2019 roku jest zmiana rozliczania kosztów eksploatacji pojazdu, która przede wszystkim zależy od rodzaju dysponowania. W przypadku użytkowania samochodu ciężarowego będzie to 100% poniesionych wydatków oraz 100% wartości naliczonego podatku VAT.

W przypadku użytkowania pojazdu w sposób mieszany (pojazd wykorzystywany zarówno dla celów prywatnych jak i w działalności gospodarczej) przedsiębiorca ma prawo odliczyć:
  • 20% wartości poniesionych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (przy wykorzystywaniu pojazdu prywatnego)
  • 75% z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli samochód wykorzystywany jest również do celów prywatnych.

Księgowanie kosztów paliwa

Księgowanie kosztów paliwa uzależnione jest od sposobu wykorzystywania pojazdu oraz od statusu VAT przedsiębiorcy. Przykładowo, przedsiębiorca otrzymał fakturę VAT na kwotę 200 zł netto + podatek VAT w wysokości 46 zł. 

Podatnik zwolniony z VAT
musi do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć:
  • kwotę 246 zł, jeżeli pojazd wykorzystuje jedynie w działalności gospodarczej
  • kwotę 184,50 zł, jeżeli pojazd jest wykorzystywany w dysponowaniu mieszanym (75% wartości)
  • kwotę 49,20 zł, jeżeli użytkuje pojazd prywatny (20% wartości).
Czynny podatnik VAT dla celów podatku VAT ma prawo odliczyć:
  • 100% podatku naliczonego, jeżeli pojazd jest wykorzystywany tylko dla celów działalności gospodarczej
  • 50% wartości podatku naliczonego, jeżeli pojazd jest wykorzystywany w dysponowaniu mieszanym.
Dla celów podatku PIT przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:
  • 20% z kwoty netto 200 zł + 23 zł (50% nieodliczonego VAT) = 44,60 zł
  • 75% z kwoty netto 200 zł + 23 zł = 167,25 zł.
W przypadku sprzedaży mieszanej, przedsiębiorca przy odliczeniu VAT, powinien zastosować dodatkowo wskaźnik sprzedaży mieszanej. 
Paliwo księguje się w kolumnie 13 KPiR zgodnie z przysługującym prawem. Dodatkowo dla celu podatku VAT, transakcja musi być wykazana w rejestrach VAT. Wartość netto transakcji zależy od przysługującego prawa odliczenia VAT.

Jak zaksięgować koszty paliwa w programie FakturaXL?

Program sam wylicza automatycznie koszty paliwa w Ewidencji zakupów VAT, JPK_VAT, deklaracjach VAT oraz Księdze Przychodów i Rozchodów.

Krok 1: 
Należy wybrać dział Koszty, a w nim Dodaj koszt: Faktura VAT.
Koszty Faktura VAT


Krok 2:
W formularzu wprowadzamy wszystkie kwoty dokładnie takie jak widnieją na fakturze zakupu np. paliwa
Koszty paliwa


Krok 3:
W polu "Rodzaj kosztów" wybieramy jeden z opisanych wyżej wariantów.
paliwo 50% VAT, 75% kosztów

W przypadku paliwa do wyboru mamy:
"Paliwo" - WARIANT 1,
"Paliwo 50%" - WARIANT 2,
"Paliwo 50% dla prywatnych samochodów" - WARIANT 3.

Klikamy ZAPISZ i gotowe!


KPiR paliwo 75 procent koszt


Tak wprowadzony koszt paliwa pojawi się prawidłowo rozliczony w KPiR, Ewidencji VAT, pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT7.


Data publikacji: 2020-08-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU