Do końca 2020 roku Wielka Brytania pomimo wyjścia z Unii Europejskiej traktowana była jak państwo członkowskie UE. Zasady rozliczania oraz inne regulacje związane między innymi z podatkami i fakturowaniem zmieniły się dopiero z początkiem 2021 roku. faktury wielka brytania

Transakcje z brytyjskim kontrahentem po brexicie

W czerwcu 2016 roku Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej. 1 lutego 2020 roku w życie weszły zapisy dotyczące wystąpienia, które przewidywały 11-miesięczny okres przejściowy, dlatego do końca 2020 roku relacje pomiędzy Anglią, a UE pozostały bez zmian. Od stycznia 2021 roku Wielka Brytania i Unia Europejska są odrębnymi obszarami celnymi i regulacyjnymi. 

Zmiany jakie czekają kontrahentów

Do 31 grudnia 2020 roku rozliczenia podatkowe pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią opierały się na prostych zasadach, ale teraz uległo to zmianie i obecnie Anglia jest dla Polski oraz innych krajów członkowskich państwem trzecim, co oznacza, że zmieniły się zasady dotyczące rozliczeń podatkowych i fakturowania. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie zostały zastąpione importem oraz eksportem i zostały objęte dodatkowymi procedurami, kontrolami oraz większą ilością dokumentów. 
Wymiana handlowa pomiędzy krajem trzecim, którym w tej chwili jest Wielka Brytania, a państwami członkowskimi będzie nadal odbywała się bez cła i ograniczeń ilościowych, pomimo, że takie transakcje wymagają stosowania procedur celnych. Jest to możliwe dzięki podpisaniu porozumienia pomiędzy UE, a Wielką Brytanią w tym zakresie. 

Nowe zasady fakturowania

Po brexicie, kontrahentów obowiązują nowe zasady dotyczące fakturowania. Od 1 stycznia 2021 roku faktura dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie musi zawierać jego numeru VAT UE, ponieważ dotyczy on jedynie transakcji unijnych. 

Sprzedaż usług na rzecz klienta z UK

Zgodnie z przepisami za miejsce świadczenia usług dla klienta z kraju trzeciego uważa się kraj nabywcy. W związku z tym nabywca ma obowiązek naliczenia podatku VAT. Usługi wykonywane na rzecz klienta z Wielkiej Brytanii zostają opodatkowane w Anglii, a wystawiona przez sprzedawcę faktura musi zawierać adnotację „Odwrotne obciążenie”

Zakup usług od klienta z UK

W odwrotnej sytuacji kiedy usługę wykonuje kontrahent z Wielkiej Brytanii nabywca z Polski otrzyma fakturę opodatkowaną zgodnie z brytyjskimi przepisami. Od 1 stycznia 2021 roku taka faktura nie może być traktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie usług i w związku z tym odliczenie podatku VAT nie jest możliwe. 

Sprzedaż produktów klientowi z UK

Brexit spowodował, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przekształciło się w eksport, dlatego przy wystawianiu faktury polski sprzedawca powinien zastosować stawkę VAT 0%.

Fakturę eksportową dla Wielkiej Brytanii, można wystawić w programie Faktura XL korzystając z gotowego druku Eksport towarów.

Zakup produktów od kontrahenta z UK

Obecnie zakup produktów od klientów z UK nie jest traktowany jak wewnątrzwspólnotowa dostawa, ale jak import. Obowiązkiem nabywcy z Polski jest dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z transportem i kontrolami jakie mogą mieć miejsce. 

Zasady rozliczeń podatkowych z Wielką Brytanią

Świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UK nie wymaga wskazywania ich w wypełnianej deklaracji podatkowej (części deklaracyjnej JPK_V7) jako:
  • „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”
  • „świadczenie usług, o których mówi art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”.
Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik musi jedynie wskazać usługę w punkcie: „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”. 
Świadczenia usług na rzecz brytyjskich kontrahentów nie trzeba wykazywać również w deklaracji VAT UE. Od 1 stycznia 2021 roku podatnik z Polski prowadzący wymianę handlową z Wielką Brytanią musi posiadać numer identyfikacyjny EORI (Economic Operator Registration and Identification), który służy do identyfikacji każdego podmiotu gospodarczego wysyłającego lub importującego towary z państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej.

Data publikacji: 2021-02-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU