Do końca 2020 roku Wielka Brytania pomimo wyjścia z Unii Europejskiej traktowana była jak państwo członkowskie UE. Zasady rozliczania oraz inne regulacje związane między innymi z podatkami i fakturowaniem zmieniły się dopiero z początkiem 2021 roku. faktury wielka brytania

Transakcje z brytyjskim kontrahentem po brexicie

W czerwcu 2016 roku Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej. 1 lutego 2020 roku w życie weszły zapisy dotyczące wystąpienia, które przewidywały 11-miesięczny okres przejściowy, dlatego do końca 2020 roku relacje pomiędzy Anglią, a UE pozostały bez zmian. Od stycznia 2021 roku Wielka Brytania i Unia Europejska są odrębnymi obszarami celnymi i regulacyjnymi. 

Zmiany jakie czekają kontrahentów

Do 31 grudnia 2020 roku rozliczenia podatkowe pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią opierały się na prostych zasadach, ale teraz uległo to zmianie i obecnie Anglia jest dla Polski oraz innych krajów członkowskich państwem trzecim, co oznacza, że zmieniły się zasady dotyczące rozliczeń podatkowych i fakturowania. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie zostały zastąpione importem oraz eksportem i zostały objęte dodatkowymi procedurami, kontrolami oraz większą ilością dokumentów. 
Wymiana handlowa pomiędzy krajem trzecim, którym w tej chwili jest Wielka Brytania, a państwami członkowskimi będzie nadal odbywała się bez cła i ograniczeń ilościowych, pomimo, że takie transakcje wymagają stosowania procedur celnych. Jest to możliwe dzięki podpisaniu porozumienia pomiędzy UE, a Wielką Brytanią w tym zakresie. 

Nowe zasady fakturowania

Po brexicie, kontrahentów obowiązują nowe zasady dotyczące fakturowania. Od 1 stycznia 2021 roku faktura dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie musi zawierać jego numeru VAT UE, ponieważ dotyczy on jedynie transakcji unijnych. 

Sprzedaż usług na rzecz klienta z UK

Zgodnie z przepisami za miejsce świadczenia usług dla klienta z kraju trzeciego uważa się kraj nabywcy. W związku z tym nabywca ma obowiązek naliczenia podatku VAT. Usługi wykonywane na rzecz klienta z Wielkiej Brytanii zostają opodatkowane w Anglii, a wystawiona przez sprzedawcę faktura musi zawierać adnotację „Odwrotne obciążenie”

Zakup usług od klienta z UK

W odwrotnej sytuacji kiedy usługę wykonuje kontrahent z Wielkiej Brytanii nabywca z Polski otrzyma fakturę opodatkowaną zgodnie z brytyjskimi przepisami. Od 1 stycznia 2021 roku taka faktura nie może być traktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie usług i w związku z tym odliczenie podatku VAT nie jest możliwe. 

Sprzedaż produktów klientowi z UK

Brexit spowodował, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przekształciło się w eksport, dlatego przy wystawianiu faktury polski sprzedawca powinien zastosować stawkę VAT 0%.

Fakturę eksportową dla Wielkiej Brytanii, można wystawić w programie Faktura XL korzystając z gotowego druku Eksport towarów.

Zakup produktów od kontrahenta z UK

Obecnie zakup produktów od klientów z UK nie jest traktowany jak wewnątrzwspólnotowa dostawa, ale jak import. Obowiązkiem nabywcy z Polski jest dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z transportem i kontrolami jakie mogą mieć miejsce. 

Zasady rozliczeń podatkowych z Wielką Brytanią

Świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UK nie wymaga wskazywania ich w wypełnianej deklaracji podatkowej (części deklaracyjnej JPK_V7) jako:
  • „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”
  • „świadczenie usług, o których mówi art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”.
Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik musi jedynie wskazać usługę w punkcie: „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”. 
Świadczenia usług na rzecz brytyjskich kontrahentów nie trzeba wykazywać również w deklaracji VAT UE. Od 1 stycznia 2021 roku podatnik z Polski prowadzący wymianę handlową z Wielką Brytanią musi posiadać numer identyfikacyjny EORI (Economic Operator Registration and Identification), który służy do identyfikacji każdego podmiotu gospodarczego wysyłającego lub importującego towary z państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej.


Data publikacji: 2021-02-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Mariusz
18 Październik 2023

Jestem rezydentem podatkowym w UK, osobą fizyczną, obywatelem PL.
Sprawy sądowe miałem prowadzone w PL za pośrednictwem kancelarii adwokackiej. Wiadomo, że jest to usługa prawna niematerialna wykonana na terytorium PL. I teraz ptyanie, czy wynagrodzenie dla kancelarii podlega opodatkowaniu stawką 23% w PL, czy nie? Przepisy są tak zagmatwane, że nie mogę znaleść odpowiedzi konkretnej do danej sytuacji.

Anonim
06 Luty 2023

JAK ZAKSIEGOWAĆ W KPiR IMPORT USŁUG, GDZIE NABYWCĄ JEST KONTRAHENT Z LONDYNU?

 
Faktura XL
06 Luty 2023

Proszę w zakładce Koszty wybrać dokument Import usług i wprowadzić wartości dokładnie tak jak na otrzymanej fakturze.

"GM-TRANS" S.C.
08 Sierpień 2022

A skąd mam wiedzieć czy jest VAT-owcem?

Kasia
10 Maj 2022

A jak jest firmą tylko nie jest VAT-owcem?

Kasia
10 Maj 2022

A co jeśli nabywca usług z UK nie jest VAT? Wówczas doliczamy mu VAT skoro my jesteśmy VATowcami?

 
Faktura XL
10 Maj 2022

Jeśli Nabywca jest osobą fizyczną wystawia mu się fakturę VAT taką samą jak polskiemu nabywcy.

 
PrywatnyBiznesmen
12 Sierpień 2022

A jak wygląda kwestia przepisów o podpisach na fakturze. Przykładowo mam Jednoosobową Dz .Gospod. w PL, świadczę usługi na rzecz osoby fizycznej z UK (przez internet) - fizycznie nie dostarczę faktury do UK. Polskie przepisy mówią, że faktura dla polskich konsumentów nie wymaga podpisów.
Jak jest w UK? I jaka jest praktyka postępowania, jeśli te podpisy pod fakturą są wymagane? Wyobraźmy sobie że ktoś taki wystawia fakturę elektronicznie, no bo jak inaczej jeśli operuje się z terenu Polski?

 
Faktura XL
12 Sierpień 2022

Pana jako firmę w PL obowiązują nasze krajowe przepisy dotyczące wystawiania faktur.
Jeśli chodzi o podpis Nabywcy i Wystawcy na fakturze to są one elementem wymaganym.