Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z ulg przysługujących nowym przedsiębiorcom. Jedną z nich są preferencyjne składki na ZUS, z których można korzystać przez określony czas. koniec preferencyjnych skladek ZUS

Składki na ZUS – porównanie ich wysokości

Przedsiębiorcy po założeniu nowej działalności mogą przez okres 24 miesięcy korzystać z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Po zakończeniu tego okresu zostaną zobowiązani do zapłaty składek w wyższej wysokości jaką ogłosi ZUS. 

Porównanie składek w okresie preferencyjnym i po przejściu na pełen ZUS

Ubezpieczenie Składki ZUS przy zasadach ogólnych 2023 Preferencyjny ZUS 2023
Społeczne (z dobrowolnym chorobowym) 1316,54 zł 331,26 zł
FP 101,94 zł -
Suma 1 418,48 zł 331,26 zł

Przedsiębiorca, który przejdzie w 2023 roku na duży ZUS będzie musiał zapłacić składki wyższe o 1087,22 zł. Zmianie nie ulegnie jedynie składka zdrowotna, która w przypadku zarówno dużego ZUS-u jak i preferencyjnego jest taka sama.

Koniec preferencyjnych składek ZUS

Przedsiębiorca z preferencyjnego ZUS-u może korzystać przez okres 24 pełnych miesięcy. Po upływie tego czasu powinien rozpocząć opłacanie tzw. „dużego ZUS-u”. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca rozpoczął działalność 1 marca 2021 roku. Okres preferencyjnego ZUS-u przestanie obowiązywać z dniem 28 lutego 2023 roku. Pierwsza pełna składka powinna zostać zapłacona 10 kwietnia 2021 roku jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników (za marzec 2023 roku). 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca rozpoczął działalność 7 marca 2022 roku. Składki preferencyjne płaci się w okresie pełnych 24 miesięcy. Jeżeli działalność rozpoczęła się w trakcie miesiąca, to preferencyjny ZUS będzie obowiązywał do końca marca 2024 roku. Pierwsza składka dużego ZUS-u musi zostać opłacona do 10 maja 2022 roku (za kwiecień 2024 roku).

Przejście z ulgowego na duży ZUS 

Po zakończeniu okresu opłacania składki na ZUS na preferencyjnych warunkach, przedsiębiorca ma obowiązek wyrejestrowania w ZUS obowiązującego go do tej pory kodu ubezpieczeń (zmiany kodu ubezpieczenia) na formularzu ZUS ZWUA. Podaje się kod 600 (inna przyczyna wyrejestrowania). Po dokonaniu wyrejestrowania należy w ciągu 7 dni licząc od początku miesiąca, w którym będzie obowiązywał duży ZUS dokonać ponownej rejestracji na formularzu ZUS ZUA jako przedsiębiorca opłacający składki na zasadach standardowych.

Zawieszenie działalności w trakcie opłacania składki preferencyjnej

Przedsiębiorca, który w trakcie pierwszych 24 miesięcy zawiesi działalność gospodarczą nie ma przedłużonego czasu obowiązywania preferencyjnego ZUS-u. Okres korzystania z ulgi trwa pełne 24 miesiące łącznie z okresami zawieszenia działalności.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-13
Data publikacji: 2020-12-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU