Obecnie w prawie każdej firmie wykorzystywany jest samochód osobowy. Pojazd do firmy najczęściej kupowany jest w leasingu. Czasami przedsiębiorcy chcąc zaoszczędzić korzystają w firmie z samochodu prywatnego, nawet wtedy jeżeli jest już kilkuletni. Czy wprowadzenie prywatnego auta do firmy jest korzystnym rozwiązaniem? wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

Samochód prywatny wprowadzony do firmy – korzyści z amortyzacji

Samochód, który zostanie wprowadzony do firmy z majątku prywatnego przedsiębiorcy może być amortyzowany, nawet jeżeli jego wartość wynosi mniej niż 10 000 zł. Przykładowo auto o wartości ok. 6 000 zł, które jest amortyzowane może dać przedsiębiorcy rozliczającemu podatek wg zasad ogólnych, oszczędności w podatku rzędu ok. 500 zł w stosunku rocznym. 
Wcześniejszy zakup samochodu, jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcy w momencie wprowadzenia go do firmy przyjąć za wartość początkową, jego cenę z dnia zakupu. 


PRZYKŁAD
Osoba prywatna zakupiła samochód osobowy w 2016 roku za kwotę 30 000 zł. Następnie w 2021 roku rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Po kilku latach użytkowania, wartość auta spadła do kwoty 12 000 zł. Przedsiębiorca może wprowadzić samochód do firmy z wartością z dnia zakupu w wysokości 30 000 zł.

Amortyzacja naliczana jest od pierwotnej ceny zakupu, czyli od 30 000 zł, co oznacza, że oszczędność w podatku jest większa. Jeżeli nawet po jakimś czasie auto zostanie sprzedane, to i tak dla przedsiębiorcy jest to opłacalne. Podatek jaki będzie musiał zapłacić przy sprzedaży będzie niższy od korzyści osiągniętej z amortyzacji. 

Sprzedaż samochodu będącego w firmie na przykładzie 

Przedsiębiorca wprowadził do firmy samochód w 2019 roku, który zakupił na cel prywatny w 2016 roku. Wartość środka trwałego została oszacowana na 30 000 zł. Samochód został sprzedany w 2021 roku za kwotę rynkową w wysokości 14 000 zł.

Jeżeli podatnik rozlicza się wg zasad ogólnych, to od sprzedaży, od kwoty 14 000 zł będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 2 380 zł (14 000 zł x 17%). Wcześniej podatek zostanie obniżony o amortyzację naliczaną od kwoty 30 000 zł. Łącznie zobowiązanie zostanie obniżone o 5 100 zł (30 000 zł x 17%), co oznacza, że podatnik zaoszczędzi 2 720 zł (5 100 zł – 2 380 zł). 

Jeżeli przedsiębiorca nie zdąży w całości zamortyzować samochodu, ponieważ wcześniej zostanie on wycofany z firmy, to wartość, która pozostała do amortyzacji może zostać ujęta w kosztach. 

W przypadku, kiedy samochód zostaje wprowadzony do działalności bez posiadania umowy zakupu lub faktury, to przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wyceny auta. W przepisach brak jest wskazówek w jaki sposób ma przebiegać taka wycena. Przeważnie ceny sprawdzane są na stronach internetowych służących do sprzedaży pojazdów. Sprawdza się ją w oparciu o model i rocznik danego pojazdu. Ustaloną wartość przyjmuje się za kwotę początkową. 

Samochód prywatny wprowadzony do firmy - inne korzyści

Wprowadzenie samochodu prywatnego do firmy daje przedsiębiorcy szereg różnych korzyści. Oprócz amortyzacji istnieje możliwość rozliczania różnych kosztów eksploatacyjnych, między innymi paliwa. W przypadku samochodów osobowych istnieje ograniczenie zgodnie, z którym można odliczyć jedynie 50% podatku VAT oraz 75% poniesionych kosztów.

Oszczędności w zakresie jednej faktury na paliwo – przykład

Przedsiębiorca zatankował paliwo do samochodu na kwotę 250 zł netto, co daje kwotę brutto w wysokości: 250 zł + 57,50 zł = 307,50 zł (250 zł x 23%).

Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć:
  • 50% VAT, czyli 57,50 zł x 50% = 28,75 zł (o tyle mniej VAT-u do zapłaty)
  • pozostałe 50% VAT + kwotę netto można zaliczyć do kosztów w 75%, czyli pozostałe 28,75% nieodliczonego VAT-u + 250 zł netto = 278,75 zł
  • 278,75 zł x 75% = 209,06 zł do odliczenia
  • 209,06 zł x 17% = 35,54 zł mniej podatku do zapłaty.
Łącznie podatnik może zaoszczędzić 64,29 zł (28,75 zł + 35,54 zł).

W przypadku nievatowca wyliczenie przedstawia się następująco:
  • kwota brutto: 307,50 zł x 75% = 230,62 zł
  • 230,62 zł x 17% = 39,20 zł.
Łącznie podatnik zaoszczędzi 39,20 zł. O taką kwotę zapłaci mniej podatku dochodowego. 

W podobny sposób rozlicza się również inne materiały eksploatacyjne.
W przypadku ubezpieczenia w kosztach można uwzględnić całą jego wartość (100%). 

Podsumowanie

Z powyższego widać dokładnie, że wprowadzenie samochodu prywatnego do firmy jest dla przedsiębiorcy korzystnym rozwiązaniem, które pozwala mu na pewne oszczędności podatkowe.


Data publikacji: 2022-03-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU