Nadwyżka podatku VAT jest niekorzystna z punktu widzenia przedsiębiorcy, dlatego warto rozważyć skorzystanie z opcji przeniesienia jej na następny okres rozliczeniowy. Aby dopełnić procedury, konieczne jest właściwe zrozumienia aktualnych przepisów i rozpoznanie występujących zobowiązań. Celem dzisiejszego artykułu jest rozpoznanie kwestii nadwyżki VAT oraz korzystnych metod postępowania. co zrobic z nadwyzka podatku vat

Nadwyżka podatku VAT – co to jest?

Nadwyżka podatku VAT oznacza gromadzenie większej kwoty w okresie rozliczeniowym, w którym zakupy przewyższają dokonaną sprzedaż. To wartość podatku VAT, który został naliczony od faktur zakupu po dodaniu do podatku VAT należnego od faktur sprzedaży.

Nadwyżka podatku VAT wynika z charakteru prowadzonej działalności. Jednak w praktyce odnosi się to do sytuacji, kiedy suma podatku naliczonego przewyższa sumę podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

Przedsiębiorca może zdecydować się na jedno z dostępnych rozwiązań:
  • starać się o uzyskanie nadwyżki na rachunek bankowy,
  • przekazać wniosek o zwrot nadpłaconego podatku na rachunek VAT, który jest zastosowany podczas podzielonych płatności,
  • przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy,
  • przenieść nadwyżkę VAT na inne zobowiązania podatkowe (chociażby na zaliczkę na podatek dochodowy).

Jakie postępowanie jest korzystne w przypadku nadwyżki podatku VAT?

Przedsiębiorca, u którego wystąpiła nadwyżka podatku VAT, może zdecydować się na jedno z dostępnych rozwiązań.

Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym zostaje zwrócona przez urząd, który jest odpowiedzialny za podatnika. Jednak wymogiem jest dostarczenie kompletnego wniosku, z którego wynika żądanie wnioskodawcy.

Zwrot nadpłaconego podatku odbywa się w terminie 60 dni, liczonych od momentu złożenia rozliczenia VAT, w którym znalazła się informacja o nadwyżce podatku VAT. Należy jednak podkreślić, iż nie ma przeciwwskazań do wydłużenia albo skrócenia okresu, oczywiście dotyczy to wybranych sytuacji.

Wśród podstawowych przyczyn zmian można wymienić:
  • wydłużenie terminu zwrotu nadwyżki VAT o 180 dni – odnosi się to do sytuacji, kiedy podatnik nie wykazuje żadnej sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, nawet w przypadku sprzedaży zwolnionej z podatku,
  • skrócenie terminu do 25 dni ma miejsce w sytuacji, kiedy podatnik dostarczył wniosek o zwrot na rachunek bankowy i równocześnie spełnia warunki wyznaczone w 86 ust. 7 ustawy o VAT bądź wnioskował o zwrot na rachunek VAT.
Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania dodatkowej weryfikacji, naczelnik urzędu skarbowego również ma możliwość wydłużyć termin.

Jaki jest cel nadwyżki VAT?

Aby dopełnić wszystkich formalności związanych z nadpłaceniem podatku przez urząd skarbowy, trzeba pamiętać, że podejmowane działania są procesem manualnym, gdzie konieczna jest wstępna weryfikacja zasadności. Istnieje opcja przedłużenia terminu zwrotu VAT – mowa głównie o zapewnieniu przedsiębiorcy prawa do refundacji. Podczas weryfikacji dokonywana jest ocena kontrahentów oraz pozostałe czynności o podłożu sprawdzającym jak kontrole podatkowe, celno-skarbowe oraz postępowania podatkowe. W przypadku potwierdzenia uprawnienia do zwrotu VAT, należna kwota zostaje uregulowana po powiększeniu o odsetki w wysokości 50% odsetek za zwłokę.


Data publikacji: 2024-04-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU