Czynni podatnicy VAT mogą ubiegać się o zwrot podatku lub otrzymania nadpłaty. W przypadku rozliczeń VAT, urząd skarbowy zobowiązany jest do zwrotu różnicy podatku jeżeli taka będzie miała miejsce. zwrot vat 40 dni

Faktura ustrukturyzowana, a zwrot podatku VAT

Od 1 stycznia 2022 roku dostępna jest e-Faktura, inaczej faktura ustrukturyzowana. Wystawiony dokument przechowywany jest i archiwizowany w Krajowym Systemie e-Faktur. W 2022 roku nie ma jeszcze obowiązku wystawiania e-Faktur. Przedsiębiorca może skorzystać z systemu na zasadzie dobrowolności. Wybór tej opcji nagradzany jest w formie zwrotu podatku w terminie 40 dni. 

40-dniowy zwrot podatku, kogo dotyczy?

Przedsiębiorca, który chce otrzymać zwrot podatku w terminie 40 dni powinien spełnić łącznie wymienione niżej warunki:
 • faktura sprzedaży musi być wystawiona tylko w postaci ustrukturyzowanej 
  Wyjątek stanowią sytuacje kiedy:
  • zostaje wystawiona zwykła faktura ze względu na brak zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej
  • zostaje wystawiony paragon z NIP jako faktura uproszczona
 • kwota podatku naliczonego lub różnica podatku, która nie została rozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł
 • przedsiębiorca w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrot podatku VAT był:
  • zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT
  • za każdy okres rozliczeniowy składał pliki JPK_V7
  • posiadał rachunek bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdujący się na białej liście.
Termin 40 dni przewidzianych na zwrot podatku liczy się od dnia złożenia rozliczenia pliku JPK_V7, z którego wynika kwota zwrotu podatku.


Data publikacji: 2022-02-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU