Kelnerzy zatrudnieni w restauracjach otrzymują od klientów napiwki. To dodatek do ich wypłaty, a pozostawienie 10% wartości rachunku wpisuje się już niemalże w standardy obowiązujące w Polsce. Pojawia się więc pytanie, przy otrzymane napiwki są rejestrowane na kasie fiskalnej albo wpisywane na rachunek przekazywany klientom lokalu gastronomicznego? Jak przedstawia się kwestia podatku dochodowego? czy napiwki trzeba nabijac na kase fiskalna

Napiwek na paragonie a podatek VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydana 12 czerwca 2019 roku pozwala uzyskać wiele ważnych informacji na temat napiwków otrzymywanych przez personel restauracji. Jak przedstawiają się zasady związane z podatkiem należnym a napiwkiem i kasą fiskalną? Obowiązek wprowadzania kwoty napiwku na paragonie i co za tym idzie rozliczenia VAT, jest uwarunkowany tym, czy jest on przyznawany dobrowolnie, czy narzucone przez dany lokal.

Wszystkie usługi świadczone odpłatnie dla klientów indywidualnych są obowiązkowo opodatkowane podatkiem należnym VAT. Wymagane jest przekazanie klientowi informacji, ile i za co musi zapłacić. W wybranych restauracjach 10% napiwku jest automatycznie naliczane do rachunku - w takiej sytuacji informacja o dodanym napiwku musi być dobrze widoczna dla klienta. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie tej informacji do menu, z którego zamawia się potrawy, ale może ją przekazać również kelner zajmujący się obsługą gości. W takie sytuacji napiwek na paragonie w wysokości 10% jest jednym ze składników dowodu sprzedaży i równocześnie częścią odpłatnie świadczonej usługi. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca jest zobowiązany dodać do napiwku VAT, a następnie uregulować go na rzecz państwa.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami napiwek przyznawany dobrowolnie nie musi znaleźć się na paragonie i tak w praktyce to najczęściej wygląda. Jeżeli obsługa była dobra, jedzenie smaczne, a do tego panowała przyjemna atmosfera, można spodziewać się minimum 10% napiwku dla kelnera. To standardowe postępowanie. Oczywiście to klient podejmuje decyzję, jaka jest wartość napiwku.

Napiwek można uregulować kartą albo w formie gotówkowej. Wybierając pierwszą opcję, przyznana kwota jest rozliczana przez przedsiębiorcę, wymagane jest nałożenie stawki VAT 0%.

Napiwek a kasa fiskalna – jak przedstawia się kwestia podatku dochodowego?

Napiwki, które otrzymują zatrudnione osoby, są klasyfikowane jako przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ma żadnej różnicy, czy napiwek jest automatycznie naliczany, a może dobrowolnie przekazywany w formie gotówkowej, czyli nabijany na kasie fiskalnej albo regulowany kartą. Właściciel lokalu jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków, jako płatnika w sposób zgodny z ustawą o PIT.

Kwalifikacja napiwku jest uzależniona od sposobu, w jaki go otrzymano. Może to być przychód ze stosunku pracy albo przychód z tzw. innych źródeł. W przypadku, gdy pracodawca uczestniczy w rozliczaniu napiwków, otrzymane pieniądze są klasyfikowane jako przychód ze stosunku pracy. Z kolei, gdy napiwki trafiają do kelnera, a pracodawca nie ma z nimi kontaktu, należy je zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Biorąc pod uwagę drugie rozwiązanie, kelner jest zobowiązany do rozliczenia napiwków we własnym zakresie przy pomocy PIT-37.

Napiwki rejestrowane na kasie fiskalnej, czyli jak ułatwić funkcjonowanie lokalu gastronomicznego?

Nabijanie napiwków na kasie fiskalnej wiąże się z wieloma korzyściami i jest bardzo praktycznym działaniem. Oczywiście, nie wiąże się to z obowiązkiem regulowania podatku VAT, jak może się wydawać (dotyczy napiwków przekazywanych dobrowolnie, a nie naliczonych do rachunku).

Napiwki nabijane na kasę pojawiają się w dowodach sprzedaży, co pozwala przedsiębiorcy sprawdzić, który kelner jest najbardziej lubiany, gdyż otrzymuje najwięcej napiwków i wynagrodzić mu jego staranie podwyżką czy awansem.

Eksport danych i inne funkcje oferowane przez programy sprzedażowe ułatwiają wykonanie analizy, a także uzyskanie innych przydatnych danych. Korzystanie z możliwości programu może mieć wpływ na sposób funkcjonowania lokalu, a także wprowadzane zmiany.

Reasumując, gdy napiwek nie jest wliczony do podstawy opodatkowania VAT, czyli wykonania usługi lub jej dostawy przedsiębiorca nie ma obowiązku regulować podatku należnego dla państwa. Sytuacja jest inna, kiedy mowa o obowiązkach nałożonych na płatnika ze względu na ustawę o PIT (podatek dochodowy). Obowiązujące zasady wskazują, iż zatrudnione osoby mają prawo otrzymywać napiwki i nie trzeba ich rejestrować na kasie fiskalnej, ale takie działanie jest bardzo korzystne. Nie wiąże się to wcale z naliczeniem podatku, gdyż napiwki mają 0% VAT. Informacja na temat napiwków trafia również do książki serwisowej.


Data publikacji: 2023-08-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU