Posiadanie kasy fiskalnej wiąże się dla przedsiębiorcy z wieloma obowiązkami. Do jednych z nich należy wydruk dobowy z kasy fiskalnej. Kto musi go sporządzić? raporty dobowe na kasie fiskalnej obowiazek

Kasy fiskalne i wydruk dobowy – obowiązek

Zakup elektronicznych kas fiskalnych możliwy jest jedynie do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku w sprzedaży dostępne będą jedynie kasy online i wirtualne. Oprócz kas elektronicznych w użyciu są jeszcze kasy z papierowym wydrukiem kopii, ale takich nie można już kupić. Obowiązek drukowania raportów dobowych z kasy zależy od rodzaju urządzenia posiadanego przez przedsiębiorcę. Obecnie, niektóre stosowane kasy połączone są już z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Wszystkie dane zarejestrowane na takiej kasie od razu trafiają do bazy Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą łącza internetowego, dlatego korzystając z niej przedsiębiorca musi posiadać stałe łącze internetowe. 

Obowiązek wykonywania wydruków dobowych z kasy fiskalnej mają przedsiębiorcy posiadający:
  • kasę fiskalną z papierowym zapisem kopii
  • kasę fiskalną z elektronicznym zapisek kopii.
Użytkownicy kas fiskalnych online oraz wirtualnych (kasa w postaci oprogramowania) nie muszą dokonywać wydruków dobowych. 

Czas na drukowanie raportów dobowych z kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy mający obowiązek drukowania raportów dobowych z kasy fiskalnej muszą go wydrukować w danym dniu po zakończonej sprzedaży i w ten sposób kończą dzień. Jeżeli z jakiś powodów nie uda się im tego zrobić, to raport dobowy powinni sporządzić na następny dzień, ale koniecznie przed rozpoczęciem sprzedaży. Na raporcie dobowym wykonanym w dniu następnym będzie data z tego dnia, a nie z dnia sprzedaży. 

Niewykonanie wydruku dobowego z kasy fiskalnej

Czasami może zdarzyć się sytuacja, kiedy przedsiębiorca z jakiś powodów nie wydrukuje raportu dobowego w ustawowym terminie. W takiej sytuacji powinien dokonać wydruku niezwłocznie. Jeżeli czynność nie zostanie wykonana, to obroty na kasie fiskalnej będą się sumować. Zbyt często powtarzające się sytuacje z brakiem wydruku raportu dobowego mogą nieść dla przedsiębiorcy negatywne konsekwencje, ponieważ organ podatkowy może uznać, że przedsiębiorca prowadzi ewidencję w sposób nierzetelny, a za to grożą kary zgodnie z Kodeksem karno-skarbowym. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca posiada kasę fiskalną z elektronicznym zapisem kopii. Przedsiębiorca ma więc obowiązek drukowania raportów kasowych. Raport dobowy z 31 marca wykonał 1 kwietnia. Pomimo, że data widniejąca na raporcie jest z kwietnia, to przedsiębiorca powinien ująć wydruk w rozliczeniu marcowym, bowiem w tym miesiącu powstał obowiązek podatkowy w PIT i VAT. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca posiada kasę fiskalną z papierowym zapisem kopii. 10 kwietnia nie sporządził wydruku raportu dobowego. W tym dniu sprzedaż na kasie wyniosła 300 zł. Raportu nie udało się też wydrukować następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. Przedsiębiorca zauważył, że nie sporządził raportu dobowego z 10 kwietnia dopiero na koniec 11 kwietnia. Sprzedaż na kasie w dniu 11 kwietnia wyniosła 600 zł. Na raporcie dobowym sporządzonym w dniu 11 kwietnia będzie widniała sprzedaż z dwóch dni 10 i 11 kwietnia, czyli w sumie na kwotę 900 zł. 

Podsumowanie 

Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję na kasie fiskalnej z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii mają obowiązek sporządzania wydruków raportów dobowych. Jeżeli przedsiębiorcy sporadycznie zdarzy się, że nie wydrukuje raportu dobowego, to nie musi obawiać się konsekwencji z tego tytułu. Dopiero często powtarzająca się sytuacja z brakiem wydruku może skutkować nałożeniem kary przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym, ponieważ organ podatkowy może uznać, że przedsiębiorca zaniedbuje swoje obowiązki i prowadzi ewidencję w sposób nierzetelny.


Data publikacji: 2022-09-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU