Ochrona własnego know-how odkrywa bardzo ważną rolę w każdej działalności gospodarczej. W celu zabezpieczenia własności intelektualnej warto rozważyć skorzystanie z dostępnego dofinansowania. Program SME Fund umożliwia uzyskania częściowego zwrotu kosztów zgłoszenia znaku towarowego albo wzoru przemysłowego. dofinansowanie na znak towarowy sme fund

SME Fund — co to jest?

SME Fund to program, którego przedmiotem jest zapewnienie wsparcia ochrony praw własności intelektualnej małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) działających na obszarze Europy. Za jego realizację odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (w skrócie EUIPO).

Ochrona własności intelektualnej w programie dotyczy różnorodnych aktywów, wliczając do tego znaki towarowe oraz wzory przemysłowe.

Wartości dofinansowania przedstawiają się następująco:
 • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów na szczeblu unijnym i krajowym,
 • 50% zwrotu opłat za zgłoszenie poza Unią Europejską.
Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie 1000 Euro dofinansowania.

Dla kogo dedykowany jest program?

Program powstał z myślą o mikro, małych oraz średnich firmach mających siedzibę na obszarze Państw Unii Europejskiej.

Wnioskodawca może prowadzić:
 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę cywilną,
 • spółkę prawa handlowego.
Kolejny warunek do uzyskania świadczenia to zarejestrowanie wnioskodawcy jako aktywnego płatnika VAT.

W jakim terminie trzeba dostarczać wnioski o dofinansowanie?

Wniosek o przyznanie dotacji trzeba dostarczyć najpóźniej do 8 grudnia 2023 roku.

Jak wygląda złożenie wniosku o dofinansowanie SME Fund?

Proces składania wniosku o przyznanie środków w ramach dofinansowania nie należy do skomplikowanych i składa się z pięciu etapów:
 • skompletowanie dokumentów niezbędnych do wypełnienia formularza:
  • wyciąg z firmowego rachunku bankowego,
  • zaświadczenie potwierdzające status czynnego płatnika VAT,
 • założenie konta na stronie EUIPO, wypełnienie oraz dostarczenie wniosku o przyznanie dotacji,
 • uzyskanie dotacji oraz bonu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami decyzja o przyznaniu decyzji zostaje przekazana na pocztę elektroniczną w terminie 15 dni roboczych. Dotacje na zgłoszenie znaku towarowego i wzoru są przyznawane jako bony. Uzyskany bon musi zostać aktywowany w terminie 2 miesięcy,
 • złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego bądź wzoru przemysłowego i uregulowanie wymaganych opłat urzędowych,
 • wnioskowanie o zwrot kosztów do EUIPO. Należy się zalogować na stronie EUIPO, wypełnić formularz, a płatność zostanie uregulowana w terminie jednego miesiąca.
Uzupełnienie i dostarczenie wniosku jest dobrym posunięciem dla przedsiębiorców, którzy nie chronią nazwy swojej firmy albo stworzonego logo. Proces uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej nie należy do skomplikowanych, nie zajmuje dużo czasu, a wiąże się z wieloma korzyściami, stąd warto się na to zdecydować.


Data publikacji: 2023-09-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU