W Polsce w 2021 roku zacznie obowiązywać nowy podatek, estoński CIT. Jego wprowadzenie zapowiedział w 2019 roku Premier Mateusz Morawiecki podczas expose. Ma być nowoczesnym sposobem opodatkowania promującym inwestycje i jednocześnie zmniejszającym do minimum formalności związane z rozliczaniem podatku. estonski CIT

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT oznacza:
 • brak podatku tak długo jak pozostaje on w firmie
 • brak podatku, czyli brak rachunkowości podatkowej, deklaracji, a obowiązki administracyjne ograniczone do minimum
 • prostotę działań, ponieważ podatnik nie musi ustalać co jest kosztem uzyskania przychodu, nie musi obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, nie musi poświęcać ani środków, ani czasu na optymalizację podatkową.

Estoński CIT – sposób działania

Firmy, które będą go stosowały nie muszą płacić miesięcznych ani kwartalnych zaliczek na podatek, ani też składać zeznania rocznego. Podatek płacony jest dopiero w momencie wypłaty zysku.

Estoński CIT – dla kogo jest przeznaczony?

Nowe rozwiązanie przeznaczone jest dla:
 • małych i średnich spółek kapitałowych (spółki z o. o. i akcyjne) o przychodach nieprzekraczających 50 mln zł. Na warunki polskie jest to ok. 97% wszystkich spółek kapitałowych
 • spółek, w których udziałowcami są jedynie osoby fizyczne, co pozwoli skorzystać z rozwiązania większości polskim podatnikom CIT. Jest to liczba ok. 200 tys. firm.
Z CIT estońskiego skorzystają spółki, które: 
 • nie posiadają udziałów w innych podmiotach
 • zatrudniają przynajmniej 3 pracowników (bez udziałowców)
 • wykazują nakłady inwestycyjne
 • których przychody pasywne nie są wyższe od przychodów z działalności operacyjnej.
Kryteria te muszą być spełnione jednocześnie.

Korzyści wynikające dla firm

 • większe zdolności inwestycyjne
 • zwiększona produkcja
 • większa innowacyjność
 • większa odporność na dekoniunkturę
 • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Korzyści dla gospodarki

 • większa odporność na kryzysy
 • zwiększenie produktywności firm co przekłada się na wzrost konkurencyjności
 • większa liczba miejsc pracy
 • wzrost atrakcyjności Polski inwestycyjnej
 • likwidacja barier rozwoju dla polskiego sektora MŚP.

Podsumowanie - różnice pomiędzy estońskim CIT, a polskim

Zasadnicza różnica polega na momencie, w którym pobierany jest podatek. W Polsce CIT płaci się od zysku wypracowanego w danym roku. W Estonii firmy płacą go dopiero w momencie wypłaty zysku, przykładowo: dywidendy.


Data publikacji: 2020-07-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU