Jednym z ważniejszych elementów każdej firmy jest jej nazwa. Wypromowanie własnej marki wymaga niekiedy wielu nakładów finansowych, jak również czasu, dlatego tak ważna dla przedsiębiorcy jest jej ochrona. ochrona nazwy firmy

Nazwa firmy – dlaczego należy ją chronić? 

Nazwa firmy ma duży wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa. Stanowi podstawę do budowania marki, dlatego przedsiębiorca powinien zadbać o dobrą, chwytliwą nazwę, a następnie pomyśleć o jej ochronie. Takie działanie powinno być numerem jeden każdego przedsiębiorcy. Duża konkurencja na rynku sprawia, że coraz trudniej jest się wyróżnić na tle innych, dlatego też warto zadbać o odpowiednie oznaczenie firmy w postaci unikalnej nazwy i logo. Takie działanie pozwoli firmie nie tylko utrzymać się na rynku, ale również zwiększy szansę na sukces. Jest to wystarczający powód, aby w odpowiedni sposób chronić nazwę żeby nie została naruszona. W tym celu można wykorzystać kilka możliwości, aby uniknąć sytuacji kiedy w jakimś momencie inna firma zakaże przedsiębiorcy korzystania z nazwy i zażąda zapłaty odszkodowania. Lata pracy poświęcone na wypromowanie marki oraz dobrej pozycji na rynku zostaną zaprzepaszczone, ponieważ ktoś inny zarejestruje na siebie taki sam znak towarowy lub podobny do używanej już wcześniej przez innego przedsiębiorcę nazwy firmy. 

Znak towarowy,

czyli oznaczenie za pomocą, którego można odróżnić towary jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Znakiem towarowym może być np.: nazwa (wyraz), rysunek, ornament, forma przestrzenna, ale również melodia bądź inny sygnał dźwiękowy. Potocznymi nazwami określającymi znak towarowy są: „znak handlowy”, „znak firmowy”, „nazwa firmowa” lub „logo”

Nazwę firmy można zarejestrować jako znak towarowy. Taka czynność daje przedsiębiorcy możliwość wyegzekwowania swoich praw w przypadku gdyby konkurencja chciała mu zaszkodzić i zaczęła posługiwać się wyrobioną, wypracowaną przez niego marką. Właściciel firmy posiadający wartościowe oznaczenie swojego przedsiębiorstwa powinien rozważyć zarejestrowanie go jako znaku towarowego w urzędzie patentowym. Rejestracja daje przedsiębiorcy wyłączne prawo do używania znaku przez okres 10 lat na danym terytorium

Najlepsza nazwa dla firmy

to taka, która nawiązuje do prowadzonego biznesu, która będzie solidną podstawą pozwalającą zbudować wizerunek firmy. Duża część przedsiębiorców wybiera nazwę, która w ogóle nie kojarzy się z prowadzoną działalnością, a nawet wprowadza w błąd potencjalnych klientów. Należy unikać takich sytuacji. 

Nazwa firmy powinna być chwytliwa i krótka oraz prosta i łatwo wpadająca w ucho. Musi trafić do jak największej liczby odbiorców. Krótka, chwytliwa da się łatwo zapamiętać. Klient prędzej znajdzie firmę jeżeli jej nazwa oraz oznaczenie graficzne będzie nawiązywało do rodzaju prowadzonej działalności, czy oferty. Przy tworzeniu nazwy pomocna będzie wiedza na temat klienta docelowego. Przedsiębiorca powinien stworzyć profil klienta, do którego ma zamiar skierować swoją ofertę. Powinien też wziąć pod uwagę wszystkie wartości jakimi kieruje się firma, produkty oraz usługi będące w ofercie, jak również inne cechy wyróżniające firmę na tle konkurencji. 

Nazwa powinna być niepowtarzalna

Jeżeli przedsiębiorca ma zamiar stworzyć bezpieczną nazwę, to w pierwszej kolejności powinien zweryfikować ją pod kątem unikalności. W tym celu dobrze jest przejrzeć Internet oraz dostępne bazy zarejestrowanych znaków towarowych, katalogi firm itp. Można w ten sposób uniknąć pomówień o naruszenie praw własności intelektualnych osób trzecich. 
Oryginalna nazwa firmy, która nie będzie dostępna dla pozostałych pozwala wyróżnić przedsiębiorstwo wśród wielu innych działających na rynku w tej samej branży. 

Jak stworzyć profil klienta docelowego?

W większości przypadków nazwa powinna być dopasowana do potrzeb potencjalnych klientów firmy, dlatego tworząc profil klienta docelowego warto poznać jego upodobania i to czym kieruje się dokonując wyboru w danej branży oraz sektorze. Znając upodobania, możliwości finansowe, wiek, a nawet wykształcenie konsumentów łatwiej jest wymyślić nazwę przemawiającą do określonej grupy osób zainteresowanych ofertą. 

Nazwa firmy – poprawność językowa

Nazwa firmy powinna być też poprawna pod kątem językowym. Oznaczenie nie może zawierać błędów ortograficznych, ani składniowych, ponieważ na pewno będzie to źle odebrane przez konsumentów, nawet jeżeli przedsiębiorca zrobi to w sposób zamierzony (nazwa celowo zawiera błąd). Klient może postrzegać firmę jako nierzetelną i nieprofesjonalną. 
Czasami nazwa firmy pochodzi z języka obcego. W takim przypadku przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby była ona zrozumiała dla każdego i nie oznaczała czegoś niepożądanego.

Nazwa firmy – kiedy jest bezpieczna?

W Polsce kwestie związane z tworzeniem nazwy firmy regulowane są przez przepisy prawne określające podstawowe warunki jakie musi spełnić każda nazwa firmy. Będzie ona bezpieczna tylko wtedy kiedy zostaną spełnione wszystkie przepisy dotyczące nazw firm. 
Jedną z podstawowych cech jest niepowtarzalność nazwy. Należy zastosować się do tej zasady, ponieważ w innym przypadku może to grozić odmową zarejestrowania nazwy. Podobnie jeżeli będzie ona zbyt ogólna i powszechnie używana. 

Bezpieczne oznaczenie firmy nie może:
  • godzić w prawa osób trzecich
  • ani w ich godność
  • głosić mowy nienawiści
  • wprowadzać klientów w błąd.
Dodatkowo nazwa zarejestrowanej firmy nie może być wulgaryzmem. Jeżeli powyższe zasady będą przestrzegane, to przedsiębiorca będzie mógł zastrzec wymyśloną przez siebie nazwę jako znak towarowy. 
Tworząc prawidłową, bezpieczną nazwę firmy przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę także formę organizacyjno-prawną prowadzonej działalności. 

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółce cywilnej zastosowanie mają przepisy z Kodeksu cywilnego dotyczące nazw firm. W przypadku pozostałych spółek stosuje się zasady zawarte w prawie spółek handlowych. Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą nazwy obowiązującą w każdej formie organizacyjno-prawnej zaleca się, aby w nazwie zostały zawarte zarówno elementy obowiązkowe, jak i dodatkowe oraz odpowiednia struktura.


Data publikacji: 2021-03-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU