Czy faktura VAT powinna zawierać termin płatności? Wielu sprzedawców się nad tym zastanawia, czy jest potrzebny lub czy jest wiążący dla nabywcy? Przepisy mówią, że zamieszczanie terminu zapłaty na fakturze jest opcjonalne. Jednak, aby dokument bez tej daty był poprawny muszą być spełnione określone warunki. termin platnosci faktury

Przepisy dotyczące faktur VAT i ich terminu płatności

Faktura VAT jest dokumentem wystawianym w celu potwierdzenia wcześniej dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. Dokument powinien być przechowywany przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności VAT.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku dotyczącego między innymi zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania nie ma wskazanego terminu płatności za fakturę jako obowiązkowego elementu, który powinien się na niej pojawić. W tej kwestii zgodnie z przepisami, wystawca ma pełną dowolność co do umieszczania na fakturze terminu płatności. 

Pomimo tego, że umieszczanie terminu zapłaty za fakturę nie jest obowiązkowe, to jednak warto go uwzględnić z kilku powodów. Często widniejąca na dokumencie data zapłaty wpływa na kontrahenta bardziej mobilizująco i czuje się on w obowiązku zapłaty, a sprzedawcy daje poczucie bezpieczeństwa, że płatność zostanie zrealizowana w terminie takim w jakim sobie życzy.

W przypadku posiadania umowy, w której pojawiła się informacja o terminie zapłaty nie jest konieczne umieszczanie go jeszcze raz na fakturze VAT.

Informacja o terminie płatności na fakturze sprawdza się też w sytuacji rozliczania podatku VAT sprzedawcy. Faktura bez podanej daty płatności pozbawia sprzedawcę prawa do skorzystania z ulgi za złe długi.

Podsumowanie

Według obowiązujących przepisów umieszczanie na fakturze VAT terminu płatności nie jest obowiązkowe. Brak terminu płatności nie ma też wpływu na możliwość zaksięgowania dokumentu. Jednak w niektórych sytuacjach informacja o dacie zapłaty może być korzystna dla sprzedawcy.


Data publikacji: 2020-02-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU