Rok 2023 przyniósł wiele nowości w zakresie podatków. Jedną z nich była zmiana limitu określającego małych podatników dla celu podatku dochodowego. Jego wartość określana jest w euro, dlatego też jej wysokość w PLN jest uzależniona od kursu Euro. malyy podatnik PIT limit 2024

Status małego podatnika

Przedsiębiorca uzyskuje status małego podatnika w zakresie podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz VAT wtedy, kiedy jego sprzedaż łącznie z kwotą VAT (dotyczy jedynie czynnych podatników VAT) z poprzedniego roku podatkowego nie przekracza limitu określonego w ustawach podatkowych. Przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu NBP ogłoszonego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedniego. Otrzymaną wartość zaokrągla się do pełnego tysiąca.

Mały podatnik w 2024 roku

W 2024 roku małym podatnikiem jest ten przedsiębiorca, którego przychód ze sprzedaży razem z VAT należnym w roku poprzedzającym nie przekroczył wartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

W 2024 r. limit 2 000 000 euro po przeliczeniu na złotówki wynosi:
2 000 000 x 4,6091 = 9 218 200, co po zaokrągleniu daje nam kwotę 9 218 000 zł.

WAŻNE:

Limit małego podatnika dotyczy również przedsiębiorstwa w spadku. W tym przypadku do wyliczenia kwoty przychodu ze sprzedaży uwzględnia się również wartość przychodu ze sprzedaży jaką uzyskał zmarły podatnik.

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18
Data publikacji: 2019-12-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU