Właśnie minął pierwszy rok, w którym składka zdrowotna była wyliczana zgodnie z nowymi zasadami. Jaki wpływ miały one na wysokość rocznej składki zdrowotnej w przypadku podatników stosujących zryczałtowany podatek dochodowy? skladka zdrowotna rozliczenie roczne ryczalt 2022

Ryczałt, a składka zdrowotna w 2022 roku

Od 2022 roku przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu płaci zryczałtowaną składkę zdrowotną według 3 stawek, które uzależnione są od osiągniętego rocznego przychodu podzielonego na trzy progi:  
  • do 60 000 zł przychodu – 335,94 zł
  • od 60 000 zł do 300 000 zł – 559,89 zł
  • powyżej 300 000 zł – 1 007,81 zł.
Przekroczenie ustalonego limitu choćby o 1 grosz skutkuje zapłatą składki zdrowotnej w wyższej wysokości za cały rok podatkowy. 

Przedsiębiorca może opłacać składkę zdrowotną w ciągu roku:
  • jako jedną wartość przez cały rok – dotyczy przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili działalność przez cały rok. Składka płacona jest na podstawie przychodu z poprzedniego roku
  • w sposób progresywny – płatność dokonywana na bieżąco w oparciu o wymienione wyżej progi przychodu. Po przekroczeniu I progu przychodowego przedsiębiorca wchodzi w kolejny, wyższy próg i tym samym płaci składkę w wyższej stawce. 
Suma składek zdrowotnych zapłaconych w trakcie roku nie zawsze oznacza, że podatnik uregulował ją w wymaganej wysokości, dlatego przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo powinni zawsze sprawdzać jaka jest rzeczywista wartość osiągniętego przychodu w danym roku. Dopiero wtedy mają całkowitą wiedzę o wysokości składki jaką powinni zapłacić. W celu wyliczenia wartości rocznej składki zdrowotnej podatnik powinien pomnożyć liczbę miesięcy przez wartość stawki miesięcznej z zastrzeżeniem, że do liczby miesięcy zalicza się również niepełne miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność nawet przez 1 dzień w miesiącu, to do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej musi uwzględnić także ten miesiąc.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca będący na ryczałcie opłacał składkę zdrowotną w oparciu o przychód uzyskany w trakcie roku, który początkowo był stosunkowo niski. Dopiero w połowie roku przedsiębiorca przekroczył limit przychodu w wysokości 60 000 zł. Za okres od stycznia do kwietnia opłacał w każdym z tych miesięcy składkę w wysokości 335,94 zł. Do końca roku przedsiębiorca nie przekroczył limitu 300 000 zł, co oznacza, że składka zdrowotna za pozostałe w roku 8 miesięcy wynosiła 559,89 zł. 

W ciągu roku podatnik opłacił łącznie składkę zdrowotną w wysokości 5 822,88 zł. Po podsumowaniu roku okazało się, że roczny przychód przedsiębiorcy osiągnął II próg, co w konsekwencji spowodowało, że wysokość łącznej składki zdrowotnej, którą powinien zapłacić wyniosła 6 718,68 zł. Na podstawie rozliczenia rocznego przedsiębiorca musi dopłacić do ZUS-u różnicę w wysokości 895,80 zł (6 718,68 zł – 5 822,88 zł).  

Podobna sytuacja może mieć miejsce również wtedy, kiedy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w 2021 roku nie przekroczył limitu przychodu w wysokości 60 000 zł. Przypuszczając, że w 2022 roku będzie podobnie, postanowił opłacać składkę zdrowotną na podstawie przychodu osiągniętego w 2021 roku w jednakowej wysokości, czyli w tej sytuacji w miesięcznej kwocie 335,94 zł przez cały rok. Po podsumowaniu łączna kwota zapłaconych składek zdrowotnych w całym 2022 roku wyniosła 4 031,28 zł. Jednak na koniec roku okazało się, że przychód przedsiębiorcy był wyższy i przekroczył limit 60 000 zł. Składka zdrowotna powinna być zapłacona w wyższej wysokości 6 718,68 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał dopłacić aż 2 687,40 zł składki w terminie do 20 maja 2023 roku. 

Przekroczenie progu przychodu 

Osoba, która rozlicza się na podstawie ryczałtu powinna na bieżąco kontrolować osiągany przychód, aby uniknąć rozczarowania w postaci dopłaty do składki zdrowotnej. Próg przychodowy przekroczony nawet o 1 grosz oznacza zapłatę wyższej składki zdrowotnej za cały rok. Przekroczenie I progu przychodowego pod koniec roku nawet o kilka złotych powoduje, że w skali roku podatnik musi zapłacić składkę zdrowotną wyższą o 2 687,40 zł. Różnica pomiędzy drugim, a trzecim progiem jest jeszcze większa i wynosi aż 5 375,04 zł, dlatego tak ważne jest kontrolowanie przychodu. 

Obniżenie przychodu – zapłata ZUS za grudzień w starym roku 

Składka zdrowotna na ryczałcie wyliczana jest od przychodu, dlatego jeżeli przychód pod koniec roku niebezpiecznie zbliża się do limitu przychodu i grozi jego przekroczenie, to może warto w takiej sytuacji rozważyć zapłatę składek ubezpieczeniowych ZUS za grudzień jeszcze w grudniu danego roku zamiast w styczniu roku następnego. Od przychodu można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, ale jedynie te zapłacone.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca po odliczeniu zapłaconych składek na ZUS osiągnął przychód w wysokości 300 050 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za grudzień razem z ubezpieczeniem chorobowym wynoszą 1 124,23 zł. Przedsiębiorca postanowił, że zapłaci je jeszcze w grudniu i dzięki temu obniży przychód o wartość zapłaconych kwot. Po odliczeniu, przychód roczny przedsiębiorcy brany pod uwagę do wyliczenia składki zdrowotnej wyniósł 298 925,77 zł (II próg przychodowy). Pozostanie w II progu pozwoli mu zaoszczędzić 5 375,04 zł. 

Rozwiązanie wskazane powyżej może być zastosowane jedynie w sytuacji, kiedy limit przychodu przekroczony jest o niewielką kwotę i odliczenie składek na ZUS obniży przychód o tyle, że możliwy będzie powrót do poprzedniego, niższego progu.


Data publikacji: 2023-01-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
KRISTIN
13 Luty 2023

Jeżeli podatnik na ryczałcie za wszystkie miesiące 2022rolu (I-IXII) opłacał składkę zdrowotną od przychodu powyżej 300,tys tj .po 1 007,81 zł m-cznie, a jego przychody roczne przekroczyły kwotę 300 000,00zł (stanowiły 380 000,00 zł) to czy jest zobowiązany jest dokonywać korekty naliczeń składki zdrowotnej? za poszczególne miesiące w których nastąpiło przekroczenie. w roku podatkowym? Uprzejmie proszę o pomoc, bo mimo mojej 47 letniej pracy w pomocy fiskalnej rodziny mam wątpliwości. Zawsze stosuję zasadę "CO WĄTPLIWE DO BUDZETU" KRISTIN.