Z roku na rok koszty energii elektrycznej są coraz wyższe. Największe podwyżki obejmują przedsiębiorców. Czy można obniżyć rachunki za prąd w firmie? jak obnizyc rachunki za prad w firmie

Sposoby na obniżenie energii elektrycznej w firmie

Ostatnie podwyżki cen prądu dały się we znaki zwłaszcza przedsiębiorcom, których rachunki za energię elektryczną wzrosły nawet dwukrotnie. Przyczyn dużego zużycia energii elektrycznej ponad normę może być wiele, np.: stary sprzęt, nieprawidłowo działająca klimatyzacja, czy stosowanie oświetlenia, które nie jest energooszczędne. 

Dywersyfikacja źródeł energii

W obecnych czasach właściwym rozwiązaniem jest stawianie na więcej niż jedno źródło energii. To co dzisiaj wydaje się być opłacalnym rozwiązaniem, jutro może okazać sią najdroższym. Jeżeli tylko są takie możliwości, to dobrze jest pozyskiwać energię z różnych źródeł, jak np.: z fotowoltaiki, czy z pomp ciepła, a także z dodatkowego kotła w taki sposób, aby w razie potrzeby w przypadku wzrostu cen, zastąpić droższe źródło energii tańszym zamiennikiem.

1. Wymiana starego sprzętu na nowy bardziej energooszczędny
Czasami za duże zużycie prądu odpowiadają stare urządzenia, które cały czas wykorzystywane są w firmie. Jeżeli tak jest, to warto zainwestować w nowoczesny, energooszczędny sprzęt, wymienić stare żarówki na bardziej oszczędne (energooszczędne) lub na oświetlenie LED. Nie można zapominać również o takich podstawowych czynnościach, jak: gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie pracuje, a także o wyłączaniu urządzeń biurowych, które nie powinny pozostawać w stanie czuwania, ponieważ wtedy też zużywają prąd. 

2. Odpowiednia taryfa energetyczna
W oszczędzaniu energii elektrycznej istotną rolę odgrywają godziny, w których zużywana jest największa ilość energii. Dobrze jeżeli uda się dopasować wykonywanie obowiązków służbowych do wybranej taryfy elektrycznej. Nieodpowiednio dobrana taryfa może być przyczyną wyższych rachunków za prąd. Przedsiębiorcy mają do wyboru 3 rodzaje taryf: A, B i C, gdzie;
  • A – taryfa przeznaczona dla firm zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, przeważnie korzystają z niej duże fabryki i zakłady przemysłowe
  • B – taryfa przeznaczona dla przedsiębiorstw korzystających z zasilania siecią elektroenergetyczną średniego napięcia, korzystają z niej głównie średnie przedsiębiorstwa, jak: galerie handlowe, hotele, szpitale
  • C – taryfa przeznaczona dla małych firm zasilanych z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, jak: sklepy, punkty usługowe, gospodarstwa rolne. 
Do każdej z wymienionych taryf przypisane są cyfry, które oznaczają odpowiednio:
  • pierwsza cyfra daje informacje na temat mocy umownej, gdzie 1 oznacza moc nie większą niż 40 kW, a 2 moc większą niż 40 kW
  • druga cyfra określa liczby stref czasowych – 1, 2 , 3, 4
  • trzecie oznaczenie określa sposób rozliczania stref czasowych, gdzie np.: „a” oznacza podział na strefę szczytową i poza szczytową. Natomiast „b” oznacza podział na strefę dzienną i nocną.

3. Moc umowna i moc pobrana
Przy wyborze właściwej taryfy dobrze jest zwrócić uwagę czy pobór prądu nie przekroczył wartości ponad wyznaczony limit. Jeżeli zużycie prądu w firmie przez większą część roku jest wyższe niż zadeklarowana w umowie wartość zapotrzebowania, to przedsiębiorca ponosi dodatkowe, wysokie koszty, nawet w wysokości 10-krotnej stałej opłaty dystrybucyjnej za każdy 1 kW przekroczonej mocy. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to przedsiębiorca może wystąpić o zwiększenie limitu.

4. Zmiana sprzedawcy prądu
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy sprzedawca prądu przedstawi bardziej atrakcyjną ofertę od tej, którą obecnie przedsiębiorca posiada. Na wysokość rachunku wpływ ma między innymi wysokość ceny energii oraz okres obowiązywania umowy. Przeważnie im dłuższy okres jej trwania, tym oferta może być bardziej korzystna.

Przy zmianie dostawcy prądu warto zwrócić uwagę między innymi na:
  • okres i sposób naliczania płatności
  • wysokość kosztów za zerwanie umowy
  • wysokość opłaty handlowej

5. Instalacja fotowoltaiki
Coraz więcej osób, również przedsiębiorców zainteresowanych jest montażem paneli fotowoltaicznych, tam gdzie jest to możliwe. Energia pozyskana ze słońca daje gwarancję niezależności energetycznej oraz pozwala uzyskać darmową energię. Po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych rachunek za prąd jest niewielki. Płaci się jedynie stałą opłatę na rzecz operatora. Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Pieniądze wydane na instalację paneli mają szansę zwrócić się po kilku latach. Obecnie dostępne są rozwiązania, które pozwalają na korzystanie z energii słonecznej bez ponoszenia kosztów instalacji. Dzięki zawartej umowie PLA, przedsiębiorcy płacą stałą miesięczną opłatę za czynsz lub za dzierżawę w zamian za użytkowanie instalacji (czerpanie prądu). 

Skuteczna izolacja budynku, czyli ocieplenie i izolacja termiczna

Jeżeli budynek jest słabo ocieplony, to duże ilości energii mogą z niego uciekać. Aby temu zapobiec należy zadbać o odpowiednią izolację i dobre ocieplenie domu poprawiające strukturę budynku pod względem efektywności energetycznej. Wtedy koszty mają szansę ulec zmniejszeniu. 

Rekuperacja, czyli sposób na obniżenie zużycia energii

Rekuperacja jest rodzajem wentylacji mechanicznej pozwalająca odzyskać część ciepła z ogrzanego powietrza i ponownie je wykorzystać. W ten sposób można obniżyć zużycie energii, co może przełożyć się na niższe rachunki za prąd i ogrzewanie.


Data publikacji: 2022-03-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU