Obecnie dużą popularnością cieszą się panele fotowoltaiczne. Powstaje coraz więcej firm zajmujących się sprzedażą energii z fotowoltaiki. Za tym rozwiązaniem przemawia nie tylko ekologia, ale i oszczędność pieniędzy. sprzedaz pradu z fotowoltaiki

Sprzedaż prądu z paneli fotowoltaicznych – kto może być sprzedawcą prądu?

Sprzedaż energii z fotowoltaiki obejmuje dwie kategorie sprzedających:
  • sprzedaż od właścicieli mikroinstalacji o mocy do 50 kWp (użytkownicy indywidualni, także firmy lub gospodarstwa rolnicze posiadające mikroinstalacje o wskazanej mocy)
  • sprzedaż od właścicieli dużych firm fotowoltaicznych. 
Przy sprzedaży mikroinstalacji, energia produkowana jest na użytek własny. Z reguły prąd produkowany jest w nadwyżce, a te odprowadzane są do magazynu sieci i następnie odbierane w ciągu roku rozliczeniowego na warunkach preferencyjnych. Za 1 kWh przesłany do sieci elektroenergetycznej można odebrać 0,7 lub 0,8 kWh w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej:
  • dla instalacji do 10 kWp – zwrot 0,8 kWh
  • dla instalacji od 10 do 50 kWp – zwrot 0,7 kWh.
Aby nie stracić od 20 do 30% nadwyżki wyprodukowanej energii warto wybrać fotowoltaikę z bilansowaniem 1:1. 

Sprzedażą energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych zajmują się duże famy fotowoltaiczne. Taką działalność mogą prowadzić podmioty posiadające odpowiednią koncesję. 

Sprzedaż i odbiór energii fotowoltaicznej

Osoba, która posiada zainstalowane panele fotowoltaiczne i korzysta z energii przez nie wyprodukowanej nazywana jest prosumentem. Jest to podmiot, który jednocześnie produkuje i konsumuje wytworzoną energię. Prosumenci posiadający mikroinstalację mogą odsprzedawać energię do sieci. Pozwala na to ustawa o OZE (Odnawialne Źródła Energii). Sprzedaż wyprodukowanej nadwyżki wyceniana jest wg średniej ceny kwartalnej ogłaszanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wytworzona energia jest magazynowana, ponieważ:
  • instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej prądu w miesiącach wiosenno-letnich kiedy nasłonecznienie jest największe (produkcja prądu jest wyższa niż zapotrzebowanie użytkowników)
  • nadmiar energii jest odprowadzany do sieci, gdzie jest magazynowany przez cały rok rozliczeniowy
  • zmagazynowana energia jest przesyłana do prosumenta w okresie mniejszej efektywności instalacji fotowoltaicznej, co pozwala zaopatrzyć nieruchomość w prąd podczas miesięcy jesienno-zimowych.
Na rachunku przesyłanym przez zakład energetyczny do prosumenta, do którego podłączona jest instalacja fotowoltaiczna znajduje się informacja o ilości energii pozostałej do wykorzystania. Z innych dostępnych informacji można dowiedzieć się jaka ilość nadwyżki została wyprodukowana oraz ile czasu zostało na jej wykorzystanie. 

Farmy fotowoltaiczne, system aukcyjny – model PPA

Energia wyprodukowana na farmach fotowoltaicznych najczęściej sprzedawana jest w systemie aukcyjnym, w którym zagwarantowane są określone stawki za przesłanie ustalonych jednostek energii. Rozliczanie za pomocą systemu aukcyjnego zostało uregulowane ustawą o OZE wprowadzoną w 2015 roku. System ten wytworzył większą konkurencję na rynku energetycznym. Do aukcji mają prawo przystąpić wszystkie podmioty posiadające koncesję pozwalającą wytwarzać energię elektryczną. Wygrywa podmiot, który zaoferuje najbardziej atrakcyjne warunki odsprzedaży prądu. 

Innym sposobem rozliczania energii jest formuła PPA zawarta w umowie cywilnoprawnej pomiędzy wytwórcą prądu elektrycznego z instalacji fotowoltaicznej, a podmiotem kupującym, inaczej odbiorcą energii. W umowie muszą zostać jasno określone warunki sprzedaży, jak np. harmonogram dostaw, kary za nieterminowe lub za niskie dostawy energii, warunki płatności itp. 
Obecnie system aukcyjny jest bardziej atrakcyjną formą w porównaniu z formułą PPA. 

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki – pomysł na biznes

Ostatnio ceny prądu wzrastają w szybkim tempie, zwłaszcza opłata mocowa, dlatego warto rozważyć budowę farmy fotowoltaicznej i sprzedaż konsumentom wyprodukowanej energii, tym bardziej, że zainteresowanie źródłami energii odnawialnej jest spore i cały czas rośnie. 

Obecnie cena instalacji fotowoltaicznej nie jest zbyt wysoka. Do tego rząd chcąc zachęcić do montażu paneli słonecznych udostępnił konsumentom bardzo korzystne rozwiązania polegające między innymi na dofinansowaniu oraz skorzystaniu z atrakcyjnych ofert sfinansowania założenia instalacji fotowoltaicznej, jak leasing, czy kredyt. 

Sprzedaż prądu z farmy fotowoltaicznej - uregulowania prawne

W 2021 roku przy sprzedaży fotowoltaiki obowiązują przepisy, które pozwalają indywidualnym inwestorom skorzystać ze stawki preferencyjnej w wysokości 8%. Inwestycje fotowoltaiczne wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej objęte są stawką 23% VAT. W firmie wytworzona energia elektryczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na zużycie prądu związane z pracą maszyn i urządzeń danego przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności nadwyżkę wykorzystuje się na:
  • magazynowanie jako prosument
  • sprzedaż na ogólnych zasadach
  • magazynowanie w akumulatorach.

Fotowoltaika w świetle pomysłu na biznes

Fotowoltaika ma swoje wady i zalety. Jednak powinny one być rozpatrywane indywidualnie. Właściciele fotowoltaiki przeznaczonej dla firm muszą posiadać koncesję jeżeli chcą dokonywać instalacji o mocy od 500 kWp do 1 MWp oraz powyżej 1 MWp. Sprzedaż energii wyprodukowanej na farmie fotowoltaicznej stanowiącej główny zarobek wymaga obowiązkowo posiadania koncesji.

Sprzedaż prądu z paneli fotowoltaicznych jest dość opłacalną inwestycją, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy ceny prądu wręcz galopują. Przed rozpoczęciem inwestycji potrzebna będzie konsultacja w zakresie wymagań prawnych i technicznych.


Data publikacji: 2021-09-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU