Jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy jest terminowe opłacanie podatków. Początkujący przedsiębiorcy mogą mieć problem z terminem w jakim należy rozliczyć podatki i wpłacić je na konto urzędu. podatek dochodowy

Obowiązujące terminy zapłaty podatków

Przedsiębiorcy mają obowiązek zapłaty podatków w następujących terminach:
  • PIT – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
  • VAT – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kiedy najlepiej wykonać przelew?

Obecnie najwygodniejszym sposobem wykonania przelewu jest bankowość elektroniczna. Biorąc pod uwagę czas księgowania operacji bankowych, to zlecenie przelewu należy wykonać w odpowiednim czasie. W przypadku przelewów, nie tylko do urzędu skarbowego, liczy się dzień obciążenia rachunku podatnika. Jest to data, w której kwota na rachunku zostaje pomniejszona o ilość środków zleconych do przelania. Ma to znaczenie głównie w przypadku zlecenia przelewu w dniu wolnym.

Zapłata podatku dochodowego

Dokonując zapłaty podatku dochodowego nie wolno zapominać o obowiązujących terminach. Ważne jest też prawidłowe wypełnienie danych na poleceniu zapłaty lub przelewu. Daje to gwarancję na prawidłowe uregulowanie należności. Okres za jaki podatnik powinien dokonać zapłaty podatku może być miesięczny lub kwartalny. Płacąc zaliczkę na podatek dochodowy w formie miesięcznej należy oznaczyć płatność symbolem M (miesiąc), a w przypadku kwartału symbolem K (kwartał).

Przykładowo, zaliczkę za miesiąc wrzesień 2020 należy oznaczyć następująco: 20M09. Dodatkowo celem identyfikacji podatnika należy wpisać nr NIP, aby organ podatkowy mógł prawidłowo zaksięgować należność.

Istnieje możliwość zapłaty zaliczki na podatek dochodowy także przez inną osobę. W takiej sytuacji ważne jest, aby w poleceniu przelewu wpisać dane podatnika wraz z jego numerem NIP. Obecnie każdy podatnik ma obowiązek dokonywać wpłaty podatków na indywidualny rachunek podatkowy przypisany konkretnemu podatnikowi (mikrorachunek podatkowy) służący do wpłat PIT, CIT i VAT.


Data publikacji: 2020-10-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU