Sam zakup kasy fiskalnej nie wystarczy. Każda nowa kasa przed rozpoczęciem pracy powinna być poddana procesowi fiskalizacji. jak zafiskalizowac kase fiskalna

Co należy rozumieć przez fiskalizację kasy?

Fiskalizacja kas online oznacza cały proces wykonany tylko jeden raz, który ma na celu rozpoczęcie pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej. Kończy go wystawienie raportu fiskalnego. 

Pamięć fiskalna
jest urządzeniem, które zostało na stałe umieszczone w kasie fiskalnej. Dzięki niej możliwy jest trwały zapis i wielokrotne odczytywanie danych dopuszczonych programem kasy. Dane, które zostały zapisane w pamięci fiskalnej są nieusuwalne. Jeżeli pamięć fiskalna zostanie zapełniona lub zniszczona i wymaga wymiany, to należy wykonać czynności wymienione w Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. 

Pamięć chroniona
, to elektroniczny nośnik danych umożliwiający zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, które zostały wystawione z użyciem kasy. 

Proces fiskalizacji kasy

Fiskalizacji może dokonać tylko upoważniony do tego serwisant posiadający odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem procesu fiskalizacji należy sprawdzić łącze internetowe, by możliwe było przesyłanie danych pomiędzy kasą online, a Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Przebieg procesu fiskalizacji został zawarty w Rozporządzeniu. Obejmuje on niżej wymienione czynności:
 • przesłanie klucza publicznego kasy
 • zgłoszenie żądania fiskalizacji
 • odebranie numeru ewidencyjnego
 • nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty oraz czasu fiskalizacji
 • inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej
 • jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci
 • zerowanie wszystkich liczników kasy
 • niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej NIP przedsiębiorcy oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego
 • zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego
 • zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy o ile program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas
 • wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji
 • zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego do Centralnego Repozytorium Kas
 • pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.
Raport fiskalny fiskalizacji powinien zostać wydrukowany i załączony do książki serwisowej kasy. Może też pozostać w wersji elektronicznej. 

Jeżeli dojdzie do przerwania procesu fiskalizacji lub będzie miała miejsce ponowna fiskalizacja z powodu braku połączenia z Repozytorium Kas, to przedsiębiorca powinien zapewnić ponowne uruchomienie procesu fiskalizacji korzystając z pomocy serwisanta.


Data publikacji: 2022-06-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU