Większość przedsiębiorców ma obowiązek dokumentowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Z posiadaniem urządzenia wiąże się kilka obowiązków. Jednym z nich jest przegląd techniczny. przeglad kasy fiskalnej

Przegląd techniczny kasy 

dotyczy każdego przedsiębiorcy, który posiada takie urządzenie. Jest to zgodne z art. 111 ust. 31 pkt 4 i 11 ustawy o VAT, w którym jest napisane, że każdy właściciel kasy fiskalnej musi regularnie dokonywać przeglądów technicznych.

Terminy i koszt

Kasa powinna być poddana przeglądowi technicznemu przynajmniej raz na 2 lata. Jeżeli jest taka potrzeba, to może być to wcześniej. Przegląd koniecznie powinien być wykonany w terminie i to do przedsiębiorcy należy dopilnowanie tego. Osobą uprawnioną do wykonania jest serwisant, który od otrzymania zgłoszenia ma na sprawdzenie poprawności działania kasy 5 dni
Cena przeglądu kasy rejestrującej uzależniona jest od serwisu, który go wykonuje.

Przegląd techniczny nowych kas online

Kasy fiskalne online posiadają możliwość automatycznego przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas. Razem z danymi przekazywane są także informacje o przeglądzie. Dodatkowo serwisy zajmujące się przeglądami urządzeń fiskalnych mają obowiązek składania co miesiąc raportów o wykonanych przeglądach technicznych. Przedsiębiorca chcąc uniknąć kary musi pamiętać o terminie wykonania przeglądu.

Przegląd techniczny kasy – co obejmuje?

Serwisant dokonuje sprawdzenia urządzenia fiskalnego zgodnie z rozporządzeniem MF.

Podczas przeglądu kasy fiskalnej powinien zweryfikować:
1. stan plomb znajdujących się na obudowie kasy (w przypadku drukarki stan plomb na module fiskalnym kasy) i sprawdzić ich zgodność z zapisem znajdującym się w książce kasy z dokumentacją serwisową
2. stan obudowy kasy
3. czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę
4. program pracy kasy i program archiwizujący, zgodność posiadanych wersji z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem urządzenia
5. poprawność działania kasy, szczególnie w zakresie emisji dokumentów fiskalnych 
6. poprawność działania wyświetlacza klienta
7. stan pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego w stosunku do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy
8. stan techniczny akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy. 
Przegląd zakończony jest wpisem do Książki Kasy Rejestrującej i zaleceniem działań pokontrolnych. Kasa może być użytkowana w następnym dniu po wykonaniu przeglądu.

Kara za brak przeglądu

Za brak przeglądu kasy fiskalnej w terminie grozi sankcja karna finansowa w wysokości 300 zł. Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca otrzymał ulgę na zakup kasy, to w ciągu 3 lat od zakupu w przypadku niewykonania przeglądu w terminie będzie musiał zwrócić otrzymaną kwotę.

W jakim celu wykonywane są przeglądy?

Przeglądy techniczne kas fiskalnych służą do konserwowania urządzenia oraz wyeliminowania ewentualnych usterek. Przeglądy wykonywane regularnie mają na celu dłuższe i bezproblemowe użytkowanie.


Data publikacji: 2020-12-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU