Mikro i mali przedsiębiorcy po spełnieniu kryteriów przychodowych mogą prowadzić uproszczoną księgowość w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów. Dzięki temu rozwiązaniu mogą zaoszczędzić nie tylko czas, ale i środki finansowe. Mała księgowość daje możliwość szybkiego rozliczenia zobowiązań podatkowych. Kto może prowadzić małą księgowość? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niej skorzystać? mala-ksiegowosc

Czym jest mała księgowość?


Ewidencje

Jest to uproszczony system rozliczania przychodów w małej firmie przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców.

Z małej księgowości mogą korzystać:
  • jednoosobowe działalności gospodarcze
  • spółki cywilne i jawne osób fizycznych
  • spółki cywilne i partnerskie w spadku
pod warunkiem, że ich przychody z działalności nie przekroczyły wartości 2 000 000 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Po przekroczeniu wskazanego limitu, przedsiębiorca obowiązkowo musi przejść na pełną księgowość (rozliczanie za pomocą ksiąg rachunkowych).

Mała księgowość działa w oparciu o prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów z opodatkowaniem przychodów skalą podatkową lub podatkiem liniowym bądź w oparciu o ewidencję przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Niektóre przedsiębiorstwa zobligowane są do prowadzenia dodatkowych ewidencji, jak:

Podatek VAT

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Na jego podstawie musi rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatku od towarów i usług.

Co miesiąc lub kwartał (zależnie od wybranego okresu rozliczeniowego) korzystając z ewidencji, wypełnia i składa do urzędu skarbowego odpowiednio deklarację VAT-7 lub VAT-7K do dnia 25 miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Od lipca 2020 r. składanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K będzie możliwe tylko za pomocą pliku JPK-VAT.

Składki ZUS

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników opłaca składki ZUS za siebie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Przy zatrudnieniu choćby jednego pracownika termin zapłaty przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Prowadzenie księgowości

Przedsiębiorca przy prowadzeniu księgowości może skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego lub zdecydować się na samodzielne prowadzenie księgowości. Dzięki temu drugiemu rozwiązaniu ma szansę zaoszczędzić na kosztach.

Rozliczanie rachunków małej firmy nie jest trudnym i skomplikowanym zadaniem. Dzisiaj dostępnych jest wiele programów online, które umożliwiają wyliczenie zobowiązań podatkowych i sporządzenie potrzebnych deklaracji, wystawienie faktur itp.

Obecnie prowadzenie księgowości jest dużo prostsze niż kilka lat temu i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Dodatkowo dostępne programy księgowe posiadają wsparcie profesjonalnych księgowych.


Data publikacji: 2020-02-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU