Składka zdrowotna jest rozliczana na nowych zasadach od momentu wprowadzenia Polskiego Ładu. Po modyfikacjach nie każdy przedsiębiorca ma prawo odliczyć uregulowaną składkę zdrowotną. Kiedy przepisy prawa pozwalają na odliczenie, jest to możliwe jedynie od dochodu, a nie podatku (takie zasady obowiązywały do końca 2021 roku). Celem niniejszej publikacji jest omówienie limitu odliczenia składki zdrowotnej w 2024 roku wraz ze wskazaniem, kto ma prawo z niego skorzystać. limit odliczenia skladki zdrowotnej 2024

Limit odliczenia składki zdrowotnej – kto może skorzystać z przywileju?

Limit odliczenia składki zdrowotnej jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy. Prezydent podpisał ustawę w czerwcu 2022 roku, dzięki czemu dochód do opodatkowania dla przedsiębiorców regulujących podatek liniowy został zmniejszony. W 2023 roku był to limit w wysokości 10.200 zł. W 2024 roku limit został podwyższony do kwoty 11.600 zł.

Jaki będzie wzrost limitu odliczenia składki zdrowotnej w 2024 roku?

Obwieszczenie Ministra Finansów wydane 22 grudnia 2023 roku w Monitorze Polskim wskazuje, że zmianie uległa wysokość kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu albo odliczanej od dochodu w roku 2023.

Dla podatku liniowego limit w 2023 roku wynosił 10.200 zł, a w 2024 limit wynosi 11.600 zł.

Z podanej informacji dowiadujemy się, że limit uległ zwiększeniu o 1.400 zł.

Jak odliczyć uregulowaną składkę zdrowotną?

Wiemy już, że składka zdrowotna pomniejsza dochód do opodatkowania. Jednak to sam przedsiębiorca wybiera, jak rozliczany będzie limit.

Dostępne są dwie opcje:
  • odliczyć uregulowaną składkę zdrowotną od dochodu,
  • zaliczyć zapłaconą składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu.

Oba przedstawione sposoby zmierzają do pomniejszenia podatku dochodowego, co jest korzystne dla przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że zastosowana metoda ma wpływ także na inne rozliczenia.
Różnice są dobrze widoczne w poniższej tabeli:

Sposób odliczenia składki zdrowotnej

Od dochodu

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów

Nie pomniejsza dochodu do składki zdrowotnej

Daje możliwość pomniejszenia dochodu do opłacania składki zdrowotnej

Nie wpływa na wysokość straty podatkowej

Zwiększa wysokość straty podatkowej

Wybierając sposób rozliczenia, warto wziąć pod uwagę podane informacje oraz preferencje przedsiębiorcy.

Kilka słów podsumowania

Limit odliczenia uregulowanej składki zdrowotnej będzie zmieniany każdego roku, dlatego trzeba na bieżąco śledzić przepisy. Minister Finansów przekazuje informację o kwotach limitów w formie obwieszczeń. Odliczenie pełnej kwoty ustalonej na 2024 rok, czyli 11.600 zł to skuteczny sposób na zmniejszenie wartości podatku do zapłaty za cały 2024 rok o kwotę 2.204 zł (11.600 zł x 19%).

Warto pamiętać, że kwota 11.600 zł może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Wiąże się to z koniecznością uregulowania mniejszej składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszonej o kwotę 568,40 zł (11.600 zł x 4,9%).

Trzeba mieć również na uwadze, że dopiero uregulowanie składki zdrowotnej daje prawo do zastosowania limitu odliczenia.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-02
Data publikacji: 2023-01-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU