W 2022 roku wprowadzono program Polski Ład. Dla wielu to czas poprawy sytuacji finansowej, ale do tej grupy na pewno nie można zaliczyć przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie podatku liniowego (19%). Jednak w tym roku podniesiono limit odliczenia  albo doliczenia do kosztów składki zdrowotnej na 2024 rok. Nowe zasady mają wpływ na wysokość zobowiązań regulowanych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. limit do odliczenia skladki zdrowotnej podatek liniowy

W 2024 roku niezmiennie przedsiębiorcy rozliczający się podatnikiem liniowym będą mieli prawo odliczyć albo wprowadzić do kosztów uzyskania przychodu część uregulowanych przez nich składek zdrowotnych.

Wartość odliczenia albo kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu nie może być większa niż 11.600 zł.

Odliczenie składki zdrowotnej od lipca 2022 dla podatku liniowego

W styczniu 2022 roku wprowadzono zupełnie nowe zasady dotyczące rozliczania składki zdrowotnej. Od tego roku podatnicy PIT stracili możliwość odliczania składki zdrowotnej. Zmianie uległ także sposób, w jaki się ją wylicza, bo za podstawę służy dochód (od osiągniętego przychodu odejmuje się koszty uzyskania przychodu).

Podatnicy, którzy do tej pory rozliczali się z wykorzystaniem skali podatkowej, mieli możliwość skompensowania podniesionej składki zdrowotnej za sprawą wyższej kwoty wolnej od podatku (przypominamy, że wynosi ona 30.000 zł).

Zmiany okazały się korzystne również dla ryczałtowców, gdyż podstawą wymiaru daniny była kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Najgorzej kształtuje się sytuacja podatników liniowych, którzy rozliczają się z wykorzystanie stawki 19%, bez względu na osiągane przez przedsiębiorstwo dochody roczne. W ich przypadku nie można zastosować mechanizmu kompensacyjnego, nie przewidziano dla nich także niższego I progu podatkowego ani wykorzystania kwoty wolnej od podatku.

Wymagające zasady przyczyniły się jednak do przyznana liniowcom prawa do odliczenia od dochodu kwoty 8 700 zł w skali roku (rok 2022). Przedsiębiorca ma dwie możliwości wykorzystania przyznanego prawa. Może odliczyć kwotę albo uwzględnić ją w kosztach uzyskania przychodu.

Odliczenie składki zdrowotnej od stycznia 2024 roku dla podatku liniowego

Podatnicy liniowi mają stałą składkę zdrowotną na poziomie 4,9% podstawy wymiaru, czyli uzyskanego przez nich dochodu. Przedsiębiorcy uzyskali prawo do zaliczenia wartości uregulowanych składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodu. Ta zasada obowiązuje do momentu przekroczenia limitu.

Ustawodawca co roku zmienia wartość obowiązujących limitów i tak było też w 2024 roku. Podatnicy liniowi mają możliwość odliczyć albo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu kwotę 11.600 zł.

Źródło:
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-05
Data publikacji: 2023-02-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU