Obecnie w Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Ostatnio pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który na razie został wniesiony do rozpatrzenia. Zgodnie z nim stawka podatku VAT miałaby być stopniowo obniżana, aby docelowo osiągnąć wartość 15%. obnizka podatku vat 15

Podatek VAT obowiązujący w Polsce

W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23% i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Poza podstawową stawką obecne są jeszcze stawki obniżone: 8% i 5% oraz stawka specjalna 0%

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług dotyczy zarówno sprzedawców jak i nabywców. Jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji zakupu i sprzedaży. Przedsiębiorca przy rozliczaniu VAT płaci go w wysokości uzależnionej od wielkości sprzedaży netto. Dodatkowo może odliczyć podatek, jeżeli wydatek powiązany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatek jest różnicą pomiędzy podatkiem VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom, czyli podatkiem należnym, a VAT zapłaconym przy zakupie towarów, czyli podatkiem naliczonym. Oznacza to, że jest podatkiem pośrednim płaconym od obrotu, który ostatecznie obciąża konsumenta. 

Proponowana obniżka podatku VAT do 15% i terminy wprowadzania

Projekt wymienionej wcześniej ustawy przewiduje, że pierwszy etap obniżki obowiązywałby już od 1 lipca 2022 roku. Obniżka miałaby być wprowadzana stopniowo przez kilka lat, tak aby w końcowym etapie osiągnąć wartość 15%, czyli dolną granicę obowiązującą w UE zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej, zmienionej dyrektywą Rady 2018/912 z dnia 22 czerwca 2018 roku

Poniżej terminy i wartości stopniowego obniżania stawki podatku VAT. 
  • do 1 lipca 2022 roku – 20%
  • 2023 rok – 19%
  • 2024 rok – 18%
  • 2025 rok – 17%
  • 2026 rok – 16%
  • 2027 rok – 15%.

Konsekwencje obniżania podatku VAT

Obniżenie podatku VAT będzie miało wpływ na ceny wszystkich towarów i usług, które spadną w związku z obniżeniem stawki opodatkowania większości towarów, a także spadku kosztów produkcji pozostałych towarów i świadczenia pozostałych usług. Obniżenie stawki VAT i tym samym ceny poszczególnych towarów i usług będzie miało znaczący, pozytywny wpływ na budżety gospodarstw domowych. 
Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Data publikacji: 2022-02-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU