Przedsiębiorca w kontaktach z urzędem skarbowym posługuje się numerem NIP. Do czego służy i jak sprawdzić NIP? jak sprawdzic nip

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji podatnika dla celów podatkowych. Pierwsze trzy cyfry, to kod danego urzędu skarbowego, kolejne sześć cyfr jest nadane losowo. Ostatnia cyfra to tzw. cyfra kontrolna wyliczana za pomocą specjalnego algorytmu. 

NIP obowiązuje od 1996 roku. Został wprowadzony ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z października 1995 roku. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Do września 2011 roku używany również przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dla których obecnie obowiązujący jest numer PESEL. 
NIP jest niepowtarzalny i przyporządkowany do jednego podatnika na cały okres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Kto musi posiadać NIP?

Obecnie NIP muszą posiadać jedynie:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub będące czynnymi podatnikami VAT
  • płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są podatnikami na podstawie innych ustaw.

Numer NIP – jak uzyskać?

NIP nadaje naczelnik właściwego urzędu skarbowego w ciągu 3 dni licząc od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Jego nadanie jest zupełnie darmowe. 
Osobie fizycznej zakładającej działalność gospodarczą, która nie posiada NIP zostaje on nadany na podstawie składanego wniosku CEIDG-1. W przypadku kiedy taka osoba posiada już numer NIP, to w tym momencie staje się on jej numerem identyfikacyjnym w prowadzonej działalności. 
Jeżeli o wydanie NIP ubiega się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność nie wymagającą wpisu do CEIDG, to musi ona złożyć wniosek NIP-7 w urzędzie skarbowym właściwym dla jej miejsca zamieszkania. 
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składa wniosek NIP-2 o nadanie NIP w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku dochodowego.

W jaki sposób można sprawdzić numer NIP?

Podatnik może sprawdzić poprawność własnego numeru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie skarbowym, który nadał NIP. W tym celu najlepiej skontaktować się z urzędem i ustalić sposób złożenia wniosku.

NIP można też sprawdzić drogą elektroniczną za pomocą usługi elektronicznej „Sprawdzanie statusu NIP”. Dostępne są statusy prawne każdego numeru identyfikacji podatkowej, również osoby fizycznej. 
Do weryfikacji NIP służy strona: https://ppuslugi.mf.gov.pl
Po wpisaniu numeru pojawia się informacja, czy jest on poprawny, niepoprawny, czy nieważny. Aktualizacja danych dokonywana jest raz na dobę.

Sprawdzanie NIP innej firmy

Podatnik znając nazwę, adres lub numer REGON firmy może sprawdzić numer NIP swojego kontrahenta na stronie CEIDG lub na stronie KRS. Jeżeli chce sprawdzić NIP należący do spółki prawa handlowego lub innej podlegającej rejestracji w KRS. NIP zagranicznego kontrahenta sprawdza się za pomocą unijnego systemu VIES.


Data publikacji: 2020-11-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU