Przedsiębiorcy, którzy chcą od samochodów użytkowanych w firmie odliczać pełen VAT w związku z wydatkami związanymi z ich eksploatacją nie mogą dodatkowo wykorzystywać go do celów prywatnych. Czy samochody przeznaczone na wynajem w ramach prowadzonej działalności należy rozliczać na zasadach ogólnych? Kiedy wydatki poniesione na takie samochody powinny być rozliczane na podstawie kilometrówki? najem samochodu odliczenie vat

Samochody na wynajem

W zasadzie podatnicy, którzy chcą zachować prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu osobowego powinni zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26 i dodatkowo prowadzić kilometrówkę. Dzięki takim działaniom samochodu nie można wykorzystywać dla celów prywatnych. W niektórych sytuacjach podatnik może zostać zwolniony z wymienionych obowiązków. 

Do jednych z takich sytuacji należy wynajem samochodów będący przedmiotem działalności podatnika. 

Art. 86a ust. 5 ustawy o VAT

W przepisie zostało wskazane, że:

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:
1) przeznaczonych wyłącznie do:
  a) odprzedaży,
  b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że podatnik nie ma obowiązku zgłaszania samochodu do urzędu skarbowego, ani prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jeżeli chce odliczać 100% VAT od wydatków związanych z wynajmowanym samochodem. 

Samochody na wynajem – jak to wygląda w praktyce?

W kwestii możliwości odliczania pełnego VAT od wydatków związanych z wynajmowanymi samochodami, pomimo, że przepisy są czytelne, to podatnicy i tak mają wątpliwości w tej sprawie i zwracają się o wydanie interpretacji indywidualnych. 

PRZYKŁAD
Podatnik prowadzi działalność polegającą na wynajmie oraz sprzedaży samochodów. Złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej we własnej sprawie, która dotyczyła opisanej niżej sytuacji.
Czy jeżeli samochód przeznaczony na wynajem użytkowany jest także pomiędzy okresami wynajmu i jest to ściśle powiązane z wynajmem, to czy zachodzi obowiązek prowadzenia kilometrówki oraz czy należy zgłosić taki pojazd do US na formularzu VAT-26? 

Wątpliwości podatnika dotyczyły następujących czynności wykonywanych pomiędzy okresem wynajmu:
  • dowóz wynajmowanego pojazdu do klienta, a po zakończeniu wynajmu dostarczenie go z powrotem do siedziby firmy
  • wyjazdy związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdu, takie jak: myjnia, stacja benzynowa, stacja kontroli pojazdów.
Interpretację indywidualną w tej sprawie wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 3 września 2014 roku, nr IPPP3/443-486/14-4/KT, w której wskazał, że:

użycie wyrazu „wyłącznie” w ww. art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4, nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, dojazd do klienta itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd do innych celów służbowych, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. W celu pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z takim pojazdem, ewidencja przebiegu dla tego pojazdu (jeśli jest on obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i (...) musi ona potwierdzać brak użytku prywatnego danego pojazdu.

W sytuacji kiedy samochód osobowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem, to podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Taki obowiązek występuje wtedy jeżeli pojazd przeznaczony jest do innych celów niż najem i przedsiębiorca chce dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego. W takim przypadku musi: 
  • ustalić zasady używania pojazdu i potwierdzić je w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu z wyłączeniem możliwości używania go do celów prywatnych
  • zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26.


Data publikacji: 2021-11-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU