Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie funkcjonowania firmy bez samochodu. Auto w przedsiębiorstwie to nie tylko wygoda, ale także w wielu przypadkach konieczność. Dla niektórych zakup auta może okazać się zbyt dużym obciążeniem finansowym, dlatego dobrym pomysłem wydaje się być wynajem samochodu. wynajem samochodu firmowym kosztem

Wynajem samochodu – podstawowe informacje

Samochód można wynająć na podstawie umowy najmu. Jest to zgodne z art. 659 par. 1 Kodeksu cywilnego

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Wartość pojazdu w rozumieniu podatku PIT należy ustalić w oparciu o długość trwania wynajmu. Najem może być:
 • krótkoterminowy – okres umowy krótszy niż 6 miesięcy
 • długoterminowy – okres umowy dłuższy od 6 miesięcy.

Wynajem samochodu, a podatek VAT

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej za najem samochodu oraz z faktur dotyczących eksploatacji. W przypadku:
1. pojazdu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony
2. pojazdu, którego konstrukcja wyklucza użycie samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub wskazuje, że jego użycie do celów innych niż związanych z prowadzoną działalnością jest nieistotne. Wśród nich wyróżnia się:
 • pojazdy samochodowe z jednym rzędem siedzeń oddzielonym ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do przewozu ładunków (pojazd wielozadaniowy typu van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków)
 • pojazdy samochodowe posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń, z nadwoziem stanowiącym oddzielny element pojazdu
 • pojazdy specjalne (rodzaj wynika z odrębnych przepisów)
to podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT. Zgodne z art. 86a ust. 4 i 9 ustawy o VAT

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, przedmiotem wynajmu jest samochód osobowy, to wtedy odliczenie 100% VAT będzie możliwe jeżeli jednocześnie:
 • będzie prowadzona kilometrówka
 • pojazd zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26
 • zostanie stworzony regulamin użytkowania pojazdu w firmie
 • pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności.
Jeżeli oba przypadki nie będą miały miejsca, to podatnik będzie mógł odliczyć VAT jedynie w wysokości 50% bez spełniania dodatkowych formalności. 

Wynajem samochodu osobowego, a koszty firmowe

Przedsiębiorca wynajmując samochód osobowy w prowadzonej działalności gospodarczej ponosi różnego rodzaju koszty z tym związane. Podstawowym wydatkiem jest zapłata czynszu za wynajem. Ponoszone wydatki nie są rozliczane na takich samych zasadach, dlatego przedsiębiorca powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami jakie obowiązują przy rozliczaniu wynajmowanego samochodu w firmie. 

Czynsz za wynajmowany samochód – rozliczenie w KPiR
W przypadku wynajmu auta czynsz jest tym wydatkiem, którego niestety nie uniknie się. Jeżeli chodzi o samochód osobowy, to od 2019 roku wydatek rozlicza się zgodnie z nowym limitem, który wynosi 150 000 zł. Jeżeli wartość samochodu nie przekracza kwoty 150 000 zł, to w takiej sytuacji czynsz można zaksięgować w pełnej wartości w kolumnie 13 KPiR – „Pozostałe wydatki”. W przypadku przekroczenia limitu, to koszty czynszu księguje się w wartości jaka wynika z następującego przeliczenia:
150 000 zł/wartość pojazdu x czynsz. 

Wynajem samochodu osobowego – koszty eksploatacji
Przedsiębiorca wynajmujący samochód osobowy oprócz zapłaty czynszu zobowiązany jest również do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Zaliczają się do nich wydatki poniesione na:
 • zakup paliwa
 • wymianę oleju
 • opłaty za parking lub autostradę
 • naprawy bieżące, remonty, zakup części.
W przypadku wykorzystywania samochodu wyłącznie w działalności (potwierdzenie przez prowadzenie kilometrówki) wydatki związane z pojazdem można rozliczyć w pełnej wartości kosztu w KPiR. Jeżeli warunki nie zostaną spełnione, to przedsiębiorca ma prawo rozliczyć wydatki w wysokości 75% ich wartości (podatek dochodowy). 

Wynajem samochodu osobowego - ubezpieczenie
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z ubezpieczeniem wynajętego samochodu w pełnej lub ograniczonej wysokości od niektórych składek. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT wydatek ponoszony na ubezpieczenia OC i NNW zostaje zaliczony do kosztów podatkowych w pełnej wysokości. Natomiast ubezpieczenia AC oraz GAP rozliczane są zgodnie z wartością pojazdu. Przy wartości pojazdu nieprzekraczającej 150 000 zł składki na AC i GAP można zaliczyć do kosztów podatkowych w pełnej wartości. Jeżeli wartość przewyższa 150 000 zł, to polisę należy zaksięgować następująco: 
150 000 zł/wartość pojazdu x wartość ubezpieczenia AC lub GAP. 

Określanie wartości samochodu osobowego
Wartość wynajmowanego pojazdu ma znaczenie przy księgowaniu zarówno czynszu jak i ubezpieczenia AC oraz GAP. Przy najmie krótkoterminowym (do 6 miesięcy) wartość pojazdu wynika z wartości samochodu jaka została przyjęta w celu ubezpieczenia. W przypadku najmu długoterminowego, powyżej 6 miesięcy przyjmuje się wartość wynikającą z umowy najmu, dlatego w tym wypadku warto zadbać żeby w umowie znalazła się wartość samochodu. 

Wynajem samochodu ciężarowego – koszty firmowe

Jeżeli przedsiębiorca wynajmuje samochód ciężarowy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub jego konstrukcja wyklucza go z użycia do celów niezwiązanych z działalnością bądź wskazuje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie jest istotne, to wydatki związanie z użytkowaniem takiego pojazdu, jak: czynsz, ubezpieczenie, wydatki eksploatacyjne zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wartości. Tym samym wartość pojazdu nie ma znaczenia w przypadku rozliczania podatku dochodowego. 
Jeżeli na rozliczenie kosztów w pełnej kwocie ma wpływ konstrukcja pojazdu, to dodatkowo wymagane jest posiadanie dokumentów, który to potwierdzą. Jest to:
 • zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez stację
 • dowód rejestracyjny pojazdu z odpowiednią adnotacją.


Data publikacji: 2021-05-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU