Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest dokonywanie rozliczeń podatkowych, głównie podatku dochodowego PIT oraz podatku od towarów i usług VAT. Większość firm rozlicza się w terminie miesięcznym. Tylko niektóre korzystają z możliwości rozliczenia kwartalnego. Kiedy opłaca się stosować rozliczenia kwartalne? podatek vat rozliczany kwartalnie

Podatki rozliczane kwartalnie - zalety

Kwartalne rozliczenie podatków ma wiele zalet. Przede wszystkim:
 • oszczędność czasu
 • zwiększenie płynności finansowej
  W przypadku rozliczeń kwartalnych, firmy mogą regulować zobowiązania podatkowe co 3 miesiące, a nie każdego miesiąca jak ma to miejsce przy rozliczeniach miesięcznych. Dzięki temu przedsiębiorca może łatwiej zaplanować wydatki, dłużej obraca środkami, może swobodnie planować bieżące wydatki i inwestycje. Podatnicy rozliczający się kwartalnie posiadający status małego podatnika mogą wybrać korzystniejszą dla siebie metodę kasową i opłacać podatek należny dopiero za okres, w którym kontrahent opłaci transakcję. 
 • ograniczenie formalności związanych z ilością składanych deklaracji i dokonywanymi przelewami
  Plik JPK_V7 i zaliczki na podatek dochodowy generowane są tylko 4 razy w roku, a nie 12
 • dłuższy czas na wystawienie korekty w przypadku ewentualnych błędów w deklaracji. 
  Przy rozliczeniu kwartalnym liczba korekt jest stosunkowo mniejsza w porównaniu z rozliczeniem miesięcznym. 
  Co prawda czynni podatnicy VAT nawet ci rozliczający się kwartalnie muszą każdego miesiąca wysyłać plik JPK_V7 w części ewidencyjnej, ale nie muszą w każdym miesiącu płacić podatku VAT. 

Obowiązujące terminy rozliczania podatku VAT i dochodowego w systemie kwartalnym

Podatek VAT:
 • za I kwartał roku – do 25 kwietnia
 • za II kwartał roku – do 25 lipca
 • za III kwartał roku – 25 października
 • za IV kwartał roku – do 25 stycznia kolejnego roku podatkowego. 
Podatek dochodowy:
 • zaliczka za I kwartał roku – do 20 kwietnia
 • zaliczka za II kwartał roku – do 20 lipca
 • zaliczka za III kwartał roku – do 20 października
 • zaliczka za IV kwartał roku – do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. 

Dla kogo rozliczenia kwartalne?

Podmiotami, które mają prawo wybrać rozliczenia kwartalne są tzw. mali podatnicy, którzy zarejestrowali się do VAT rok wcześniej. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego sprzedaż w ciągu jednego roku podatkowego nie przekroczyła wartości 1 200 000 euro, w przeliczeniu 5 513 000 PLN
Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy wybrali taką formę. 

Kto nie ma prawa do rozliczenia kwartalnego VAT w 2022 roku?

W 2022 roku z rozliczenia VAT kwartalnego nie skorzystają podatnicy, którzy:
 • dopiero zarejestrowali się do VAT (przez 12 miesięcy od rejestracji do VAT nie mogą rozliczać się kwartalnie)
 • w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach byli dostawcą towarów z załącznika nr 15 do ustawy i łączna wartość tych dostaw przekroczyła w każdym miesiącu z danych okresów, kwotę 50 000 zł
 • w danym kwartale dokonali importu towarów zgodnie z zasadami określonymi w art. 33a ust. 1
 • pomimo, że mieli obowiązek, to jednak nie udostępnili możliwości dokonywania zapłaty z użyciem instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza była faktycznie wykonywana, w lokalu, poza lokalem firmy lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego. 

Obowiązujące terminy

Przedsiębiorca, który ma prawo do korzystania z rozliczenia kwartalnego jeżeli chce z niego skorzystać, to musi w odpowiednim terminie powiadomić o tym urząd skarbowy. W przypadku podatku dochodowego po zakończeniu roku podatkowego w składanym zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L. 

W podatku VAT zawiadomienie o zmianie formy rozliczenia z miesięcznej na kwartalną składa się za pomocą formularza VAT-R w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który ma być złożona deklaracja kwartalna, czyli:
 • do 25 lutego – żeby rozliczyć I kwartał
 • do 25 maja – żeby rozliczyć II kwartał
 • do 25 sierpnia – żeby rozliczyć III kwartał
 • do 25 listopada – żeby rozliczyć IV kwartał.


Data publikacji: 2022-01-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU